Mätäjokea kunnostetaan – Trumpettipuiston padosta tehdään koskipaikka

Mätäjoki on tärkeä elinympäristö monille eliölajeille. Trumpettipuiston pato ylävirrasta kuvattuna vuonna 2018. Kuva: Manu Vihtonen/WWF Suomi.

Taimenen ja muiden kalojen liikkuminen Mätäjoessa helpottuu ensi syksynä, sillä Helsingin kaupunki kunnostaa Kannelmäessä Trumpettipuiston kohdalla sijaitsevan padon pieneksi luonnonmukaiseksi koskipaikaksi heinä-elokuussa.

Kunnostuksessa ovat mukana myös ympäristöjärjestö WWF Suomi sekä Virtavesien hoitoyhdistys ry. WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen iloitsee siitä, että patoalue korjataan ja siitä tulee luonnonmukainen koskialue kaikille virtavesilajeille. Nykyinen pato vuotaa reunoilta ja on korjauksen tarpeessa.

Luonnonmukainen koskialue hapettaa vettä paremmin

Länsi-Helsingissä ja Vantaalla virtaavassa Mätäjoessa sattui kalakuolemia pari vuotta sitten veden lämpiämisen vuoksi. Korjaustyö tuo helpotusta tähänkin ongelmaan. Luonnonmukainen koskialue hapettaa paremmin vettä ja tuo virtavesilajeille apua kuumina kesäkausina tai heikkohappisina ja ahtaina talvikuukausina.

Vuotavan padon vuoksi kannelmäkeläisen Kartanonhaan puiston altaan vedenpinta on laskenut nopeasti kesähelteillä. Tämä on aiheuttanut ikävää hajuhaittaa, kun lampi on pienentynyt ja kuiville jäävä vesikasvillisuus ja muu aines on alkanut mädäntyä. Patona toimiva koskikynnys ehkäisee myös tätä ongelmaa.

Työt tehdään lintujen pesintäajan ja kalojen kutuajan välillä

Käytännössä padon muuttaminen koskipaikaksi on pienehkö ja lyhytkestoinen maanrakennustyö. Se on ajoitettu lintujen pesintäajan ja kalojen kutuajan välille, jolloin se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä jokivarren ja joen eläimille ja kaloille.

Trumpettipuiston kohdalla oleva pato madalletaan ja levennetään sekä muutetaan uuden, nykyisen padon alapuolelle toteutettavan ponttiseinämän avulla kahdeksi koskikynnykseksi. Lisäksi Mätäjoelle tehdään kutusoraikoita.

Patoalueen muutostöistä sekä maanrakennustöiden toteuttamisesta vastaa kaupungin urakoitsija Hyvinkään Tieluiska Oy. WWF Suomi ja Virtavesien hoitoyhdistys antavat kunnostukseen oman asiantuntevan työpanoksensa, ja vapaaehtoiset tekevät uoman pohjan kiviverhouksen viimeistelyn sekä kutupaikkojen soraistuksen talkootyöllä.

Mätäjokea kunnostetaan myös Talin golfkentän kohdalla

Kaupunki kunnostaa Mätäjoen uomaa myös Talissa, missä uoman eroosiovaurioita korjataan useassa kohdassa Helsingin Golfklubin alueella. Uoman eroosio on kuljettanut maa-ainesta koskialueiden kutusoraikoille vaikeuttaen taimenten kutumahdollisuuksia. Koskialueelle rakennetaan uusi pieni koskikynnys, joka helpottaa kalojen liikkumista alueella.

Joen kunnostustyöt eivät juuri vaikuta golfkentän toimintaan, sillä töitä tehdään pääsääntöisesti aikaisin aamulla ja kenttä säilyy käytössä korjaustöiden ajan. Tarvittaessa yksittäisiä väyliä poistetaan käytöstä töiden ajaksi yhteistyössä Helsingin Golfklubin kanssa. Elokuun ensimmäisellä viikolla järjestettävän kansainvälisen golfkilpailun ajaksi työt keskeytetään.

Talin kohdalla urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.