Naaraskuutti menehtyi muikkuverkkoihin – kesän ensimmäinen verkkokuolema Saimaalla

Saimaannorpan kuutteja menehtyy verkkoihin erityisesti heinäkuussa. Kuva: SLL/Juha Taskinen.

Erityisesti saimaannorpan kuutteja suojelevat verkkokalastusrajoitukset päättyivät 30. kesäkuuta. Metsähallituksen mukaan ensimmäisestä kuutin verkkokuolemasta ilmoitettiin 27.7.2020. Naaraskuutti oli kuollut muikkuverkkoon eteläisellä Saimaalla.

Heinäkuu on saimaannorpan kuuteille niiden elämän vaarallisinta aikaa, sillä verkoilla saa kalastaa norppien keskeisimmilläkin elinalueilla. Muikkuverkoilla on edelleen sallittua kalastaa läpi vuoden, vaikka nekin ovat norpille vaarallisia.

Keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat riittämättömät

Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) toteaa tiedotteessaan, että keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat riittämättömät, sillä norppien verkkokuolemat ovat nyt siirtyneet heinäkuulle. Kesällä 2019 viisi kuuttia koki tukehtumiskuoleman kalaverkkoihin heinäkuussa verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen.

“Saimaannorpan suojaksi laaditut kalastusrajoitussopimukset ja -asetus eivät nykyisellään riitä suojelemaan ainutlaatuista norppaamme Saimaalla ja turvaamaan sen kannan riittävää kasvua. Rajoitukset ovat puutteelliset ajallisesti, alueellisesti ja pyydystyyppien suhteen. Verkkokalastuksen norpalle aiheuttama ahdinko ei ole kadonnut mihinkään”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Myös norpille vaarallisten löysänieluisten katiskojen määrä Saimaalla on taas kasvussa, vaikka ne ovat ympärivuotisesti kiellettyjä saimaannorpan keskeisimmällä levinneisyysalueella. Lisäksi norppia kuolee verkkoihin ympäri vuoden.

Entistä tärkeämpää estää norpan pyydyskuolemat

Viime talven huonon pesimäkauden ja yleistyvien leutojen talvien takia on entistä tärkeämpää estää saimaannorppien kalanpyydyskuolemat. Jokainen norpan kalanpyydyskuolema on liikaa ja vaikeuttaa kannan kasvua kohti suotuisan suojelun tasoa.

Kuolleiden saimaannorppien määrän on arvioitu olevan todellisuudessa lähes kolme kertaa havaittua suurempi, sillä vain osa saimaannorpan kuolleisuudesta tulee tietoon. Tämä koskee myös kalanpyydyksiin kuolleita.

SLL vetoaa kalastajia osallistumaan norpansuojeluun

Luonnonsuojeluliitto vetoaa kaikkia Saimaalla kalastavia osallistumaan kuuttien ja aikuisten norppien suojeluun.

“Jättäkää kaikki verkot sekä löysänieluiset katiskat laskematta veteen. Kalastakaa norppaturvallisilla pyydyksillä. Niitä ovat tiukkanieluiset katiskat, vieheet ja onget. Kaupassa, kalatiskillä ja ravintolassa asioidessa on myös hyvä varmistaa, että myytävä kala on pyydetty norppaturvallisesti”, Kaarina Tiainen vetoaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) asettama laajapohjainen työryhmä laatii parhaillaan esitystä pyydysrajoituksista seuraavaksi viideksi vuodeksi. Luonnonsuojeluliitto esittää, että saimaannorpan koko elinalue on saatava vapaaksi norpalle vaarallisista pyydyksistä ympärivuotisesti.

Edelleen erittäin uhanalainen

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, ja sen kanta on pirstoutunut Saimaan eri vesistöalueille. Norppia on viimeisen kanta-arvion mukaan noin 410 yksilöä. Tämä ei ole vielä suotuisan suojelun taso, eikä saimaannorpan sukupuuton uhka ole väistynyt.

Viime talvena saimaannorpan pesintäolosuhteet olivat vaikeat. Syntyneitä kuutteja löytyi vain noin 40, joista kuolleita oli kymmenen.