Oulun Akionlahden kalojen kulkua helpotetaan pohjapadon kunnostuksella – pilottimaisella kokeilulla haetaan kokemusta merialueiden ennallistamiseen

Oulun Akionlahden pohjapatoa kunnostetaan keskiviikkona 1.12. Tavoitteena on helpottaa kalojen läpipääsyä padosta. Kuva: Juha Ojaharju.

Oulun Akionlahdella tehdään mereen johtavaan pohjapatoon kunnostustoimenpide, joka helpottaa kalojen läpipääsyä. Nyt ongelmana on, että veden laskiessa kaloja jää patorakenteisiin kuolemaan.

Akionlahdesta mereen johtavien väylien ruoppaus aiheutti aikanaan lahden kuivumista, jolloin väyliin rakennettiin pohjapadot. Kunnostustöissä pohjapadon eteen asennetaan kaksi puunrunkoa, jotka kiinnitetään betonipainoilla rantaan. Puut muodostavat suppilon, jotka ohjaavat kaloja kohti patoaukkoa.

Akionlahti on hyvä kutualue

”Akionlahti on hyvä kutualue. Suurin osa isommista emokaloista on lähtenyt pois jo keväällä heti kudettuaan, mutta osa on jäänyt lahdelle talvehtimaan. Talvella rehevää Akionlahtea vaivaa usein happikato, jolloin kalat pyrkivät sieltä takaisin mereen, mutta eivät löydä patoaukosta läpi”, kuvailee meribiologi Essi Keskinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kyseessä on pilottimainen kokeilu

Kunnostustyöt tehdään 1.12. ja niiden aikana alueella liikkuu traktori. Töistä vastaavat Metsähallituksen Luontopalvelut ja vesialueen jakokunta, Oulun kaupunki puolestaan lahjoittaa tuulenkaatotukit ja betonipainot.

”Kyseessä on pilottimainen kokeilu. Haluamme nähdä, toimiiko tämä ja miten se kestää jäätä. Metsähallitus hakee tästä kokemusta merialueiden ennallistamiseen”, Keskinen kertoo.