Patoa puretaan Summanjoen Keisarinkoskella tällä viikolla – taimenen ja muiden vesieliöiden kulku helpottuu jokiuomassa

Keisarinkosken pato ennen purkutöiden aloittamista. Pato puretaan osittain sen oikeanpuoleisen, pienemmän patoluukun kohdalta. Kuva: Jouni Simola.

Kouvolan ja Haminan alueella virtaavassa Summanjoessa oleva Keisarinkosken pato puretaan osittain. Purkamisella tavoitellaan kalojen ja muiden eliöiden kulun helpottamista jokiuomassa. Hankkeesta vastaa Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry.

Padosta puretaan osa sen oikeanpuoleisesta pienemmästä patoluukusta. Kaivinkoneella tehtävät työt aloitettiin eilen (5.10.) ja ne on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan viikon loppuun mennessä.

Padon purkamisesta odotetaan olevan hyötyä esimerkiksi äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle. ”Myös ankeriasta tavataan Summanjoesta ja vesistöön kuuluvista järvistä löytyy esimerkiksi haukea ja kuhaa”, Jouni Simola Virho ry:stä kertoo.

Nousuesteitä poistettu ennenkin

Summanjoen taimenkanta on pääosin istutusten varassa. ”Jonkin verran luontaistakin kantaa on, mutta sen lisääntyminen lienee heikkoa. Osaltaan tämä padon purkaminen vaikkakin vain osittain edistää taimenen lisääntymisedellytyksiä joessa. Toisaalta pato ei ole ollut tähänkään asti täydellinen nousueste, sillä varsinkin korkean veden aikaan kalat ovat päässeet sen ohitse”, Simola selvittää.

Summanjoella on tehty jonkun verran virtavesikunnostuksia aiempina vuosina. ”Lisäksi ELY-keskus on poistanut lukuisia nousuesteitä joesta. Niistä merkittävin lienee ollut Metsäkylän Savukosken pato”, Simola mainitsee.

”Alustavasti Summanjoen ennallistamiselle on kaavailtu jatkoakin, mutta vielä ei ole sovittu mitään konkreettista”, hän lisää.

Padottu sahatoiminnan takia 1890-luvulla

Summanjoen Keisarinkoski padottiin sahatoiminnan takia 1890-luvulla. Kymenlaakson museo dokumentoi kesällä 2021 Keisarinkosken sahan alueen, joka sijaitsee maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi merkityllä alueella. Vanha saharakennus ja sen miljöö on tarkoitus säilyttää padon purkuhankkeesta huolimatta.

Teksti: Ismo Malin, Kuva: Jouni Simola