Korkean tason meriympäristökokouksen tavoitteena uusi Ranskaa suurempi merisuojelualue Koillis-Atlantille

Pohjois-Atlantin virran ja Evlanov Seamountin merisuojelualue (NACES MPA) kartalla.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu etänä Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelun yleissopimuksen korkean tason ministerikokoukseen tänään (1.10.). Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä uusi merkittävä aavan meren suojelualue.

Päätöksellä pyritään suojelemaan alueella ruokailevia merilintupopulaatioita. Myös Suomessa pesii useita lintulajeja, joille alue on elintärkeä pysähdyspaikka niiden muuttomatkan aikana.

Merilintuja suojeleva Pohjois-Atlantin virran ja Evlanov Seamountin merisuojelualue on kooltaan hieman Ranskan valtiota kookkaampi. Suojelualue sijaitsee niin kutsulla aavalla merellä, joka ei alueena kuulu minkään valtion lainkäyttövaltaan. Toistaiseksi tällaisia aavan meren alueita on suojeltu globaalisti äärimmäisen vähän.

Merisuojelualueiden kattavuuden parantaminen tärkeää Suomelle

”Suomelle tärkeää on merisuojelualueiden kattavuuden parantaminen siten, että EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden mukaisesti 30 prosenttia merten pinta-alasta olisi suojeltu vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Suomi pitää kokouksessa esillä arktisia asioita”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kokouksessa on tarkoitus julkaista myös ministerien julkilausuma. Suomi pyrkii siihen, että julkilausumaan saadaan mukaan OSPAR:n arktisen yhteistyön tiivistämistä koskeva kirjaus. Suomen arktisen strategian tavoitteena on kattavan merisuojelualueverkoston perustaminen pohjoiselle Jäämerelle.

Toistaiseksi OSPAR on ainoa kansainvälinen sopimuselin, jolla on toimivalta perustaa merisuojelualue tälle alueelle. Ministerien julkilausuman toivotaan parantavan edellytyksiä Jäämeren suojelualueverkoston perustamiseksi.

Noin 40 prosenttia sopimuspinta-alasta arktisia alueita

OSPAR tekee sekä suosituksia että oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Uusi suojelualue on tarkoitus perustaa oikeudellisesti sitovalla päätöksellä. OSPAR:n maantieteellinen alue ulottuu etelässä Gibraltarin salmelta pohjoisessa keskiselle Jäämerelle, ja sen sopimuspinta-alasta noin 40 prosenttia on arktisia alueita.

Suomi on yksi Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (OSPAR) 15:stä valtiojäsenestä, minkä lisäksi sopimuksen osapuolena on EU.