ELY-keskus: Luonnonsuojelualueilla rauhoitusmääräysten rikkominen on rangaistava teko

Luonnonsuojelualueilla on muun muassa havaittu maaston kulumista lisäävää toimintaa, kuten suokasvillisuutta tuhoavia suojuoksu-uria.

Luonnossa ja luonnonsuojelualueilla liikkuminen on lisääntynyt viime vuosina ja nyt jylläävä koronapandemia on vahvistanut tätä kehitystä entisestään. Vaikka kiinnostus luontoa ja luonnonsuojelualueita kohtaan on positiivista, lisääntyneen luonnossa liikkumisen seurauksena valitettavasti myös epäasiallinen käytös on lisääntynyt.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedotteen mukaan luonnonsuojelualueilla on muun muassa havaittu laittomia tulentekopaikkoja, luvatonta rakennelmien tekemistä ja moottoriajoneuvoilla ajelemista, sekä maaston kulumista lisäävää toimintaa, kuten uusia maastopyöräuria ja suokasvillisuutta tuhoavia suojuoksu-uria. Luonnonsuojelualueilla liikkuessa on aina otettava huomioon, millainen toiminta alueella on sallittua ja millainen kiellettyä.

”Kaikki luonnossa liikkujat eivät noudateta luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä, mistä aiheutuu haittaa luonnolle ja muille liikkujille ja lisäkustannuksia esimerkiksi siivoamisesta ja rakenteiden purkamisesta, biologi Johanna Hallman Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Rauhoitusmääräyksissä kohdekohtaisia eroja

”Yksityisillä luonnonsuojelualueilla on noudatettava kunkin alueen perustamispäätöksessä asetettuja rauhoitusmääräyksiä. Rauhoitusmääräyksissä on kohdekohtaisia eroja ja alueen virkistyskäyttörajoituksetkin liittyvät niihin arvoihin, joiden vuoksi alue on rauhoitettu”, ympäristölakimies Tarja Kangasmaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Pääsääntöisesti yksityisillä luonnonsuojelualueilla kiellettyä on ainakin puiden, pensaiden, sienien ja muiden kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja hyötysienten poimimista. Niin ikään luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen, hätyyttäminen ja niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen on yleensä kielletty.

Liikkumis- ja maihinnousukiellot merkitään maastoon

Lisäksi kiellettyä on yleensä rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen sekä liikkuminen moottoriajoneuvoilla. Tulenteko ja leiriytyminen on myös useilla luonnonsuojelualueilla kielletty.

”Liikkumista tai maihinnousua yksityisellä luonnonsuojelualueella sen sijaan voidaan rajoittaa vain, jos se on tarpeellista alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilymiseksi. Tällöin liikkumis- tai maihinnousukielto tai rajoitus myös merkitään maastoon selvästi havaittavalla tavalla”, Kangasmaa jatkaa.

Tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva teko on rangaistavaa

Luonnonsuojelulain tai sen nojalla annettujen rauhoitusmääräysten tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva rikkominen on luonnonsuojelurikkomuksena rangaistava teko. Luonnonsuojelun kannalta vakavat teot, joilla tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta esimerkiksi hävitetään tai turmellaan luonnonsuojelualue, ovat luonnonsuojelurikoksena rangaistavia.

Luonnonsuojelulain perusteella ELY-keskus voi yksittäistapauksessa esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten myöntää poikkeuksen yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Tietoa retkikohteiksi soveltuvista luonnonsuojelualueista löytyy muun muassa näistä paikoista:

– Metsähallituksen ylläpitämä sivusto Luontoon.fi

– Kuntien nettisivut

Visit Jyväskylän kokoamat retkeilykohteet ja luontopolut

Lisäksi netistä löytyy kävijöiden kokoamaa tietoa esimerkiksi Retkipaikka-sovelluksen avulla.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että sovelluksen jutut ovat retkeilijöiden kirjoittamia. Joukossa voi siis olla tietoa, joka ohjaa sellaiseen virkistyskäyttöön, mikä ei ole suotavaa tai mikä on peräti kiellettyä.