Rohmutokon hävittäminen käynnissä Varsinais-Suomessa – toimenpiteen onnistuminen selviää keväällä jäiden lähdön jälkeen

Rohmutokko on tehokas saalistaja, joka lisääntyy nopeasti ja sietää ääreviä elinolosuhteita. Kuva: Sanna Kuningas, Luke

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikkö hävittää LS Kalavesien Hoito Oy:n kanssa haitalliseksi vieraslajiksi säädettyä rohmutokkoa (Perccottus glenii) varsinaissuomalaisesta lammesta. Tavoitteena on koko rohmutokkoesiintymän hävittäminen.

Toimenpide aloitettiin marraskuun puolessa välissä ja toimenpiteen onnistuminen selviää keväällä jäiden lähdettyä. Rohmutokot poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella, joka on hyvin myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Käsittelystä ei aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle.

”Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että poisto voisi onnistua”, kertoo kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Mahdollisesti suurin uhka alkuperäiselle vesilajistolle

Ensimmäinen ja toistaiseksi ainut tiedossa oleva rohmutokkoesiintymä Suomesta löydettiin elokuussa 2022 käsittelyn kohteena olevasta lammesta. Pian selvisi, että se on kyennyt onnistuneesti lisääntymään lammessa. Rohmutokko lisääntyy nopeasti ja on tehokas saalistaja.

Suomesta löytyneistä haitallisista vieraslajikaloista rohmutokko aiheuttaa mahdollisesti suurimman uhan alkuperäiselle vesilajistollemme. Laji on tuotu lampeen tahallisesti ihmisen levittämänä. Merkittävän haitallisuuden ja tahallisen levittämisen hillitsemiseksi poistotoimiin ryhdyttiin nopeasti.

Tahallinen levittäminen rangaistavaa

Rohmutokko on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Rohmutokon maahantuonti, hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015, Kalastuslaki 379/2015, Rikoslaki 1889/39).

Mikäli levittäjä saadaan kiinni, voidaan hänet laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa korvaamaan esiintymän poistosta aiheutuneet kulut, jotka nousevat helposti useisiin tuhansiin euroihin pienessäkin yksittäisessä kohteessa.

Haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että vieraslajihavainnoista ilmoitetaan vieraslajit.fi -sivustolla. Ilmoituksiin on hyvä liittää mahdollisuuksien mukaan valokuva havaitusta lajista.