Saimaalla liikkujille koottu ohjeet saimaannorpan huomioon ottamiseksi

Emot imettävät kuuttejaan helmi-huhtikuussa poikaspesien kätköissä. Häirittyinä norpat sukeltavat veteen, jolloin imetys keskeytyy. Kuva: Timo Seppäläinen.

Uuteen ”Rauhaa rakastava saimaannorppa” -esitteeseen on koottu tietoa ja ohjeita, jotka auttavat Saimaan jäillä tai vesillä liikkuvia huomiomaan uhanalaisen saimaannorpan. Ohjeita noudattamalla voidaan vähentää kansallismaisemissa elävälle norpalle aiheutuvaa häiriötä ja auttaa turvaamaan norpan tulevaisuutta.

Esite on tuotettu EU-rahoitteisen Yhteinen saimaannorppamme -LIFE-hankkeen yhteydessä. Etelä-Savon ELY-keskus osallistuu Metsähallituksen vetämään hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. kehittää saimaannorpan suojelua ja lisätä tietoisuutta suojelutoimista.

Esite on suomen-, englannin-, saksan- ja venäjänkielisenä Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla (ely-keskus.fi/etela-savo > Ympäristö > Luonnonsuojelu). Lisäksi paperisia esitteitä on saatavilla norppa-alueiden kirjastoissa alkuvuodesta 2022 alkaen, ja niitä toimitetaan myös alueiden matkailuyrittäjille. Esitteen on koonnut ja julkaissut Etelä-Savon ELY-keskus.

Norppa erityisen altis häiriöille pesintä- ja karvanvaihtoaikana

Saimaannorppa on ainutlaatuinen ja harvinainen nisäkäs, jonka suojelemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä. Valitettavasti norppakantaa uhkaa ilmastonmuutoksen lisäksi myös ihmistoiminta.

Pesimäaika talvella ja karvanvaihtoaika keväällä ovat saimaannorpan elämässä keskeisiä ajankohtia, joina ihminen voi tahtomattaan tulla häirinneeksi tätä arkaa eläintä. Erityisesti helmi-huhtikuussa norpalle aiheutuneet häiriöt voivat vaikeuttaa kuuttien selviytymistä ensimmäisestä elinvuodestaan.