Tenojoen vesistön lohenkalastuskielto varmistui – kiellon syynä Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila

Valtioneuvosto on päättänyt, että lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella 1.5. alkaen vuoden loppuun asti. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Tänään varmistui, ettei tänä vuonna Tenojoella kalasteta lohta, kun valtioneuvosto päätti, että lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella 1.5.–31.12.2021. Syynä poikkeukselliseen rajoitukseen on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa.

Väliaikaista kieltoa maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan tarvitaan, koska rajoitettukin kalastus verottaisi lohikantoja liikaa ja hidastaisi niiden elpymistä merkittävästi.

Kielto syntyi Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa, joissa sovittiin Tenojoen kalastuksesta vuoden 2021 kalastuskaudella. Rajoitusalueeseen kuuluvat Tenojoen pääuoma, Tenon sivujoet, Tenovuono sekä vuonon edustan merialue laajalta neljän kunnan kokoiselta alueelta. Kielto koskee sekä lohen vapakalastusta että lohen pyyntiä seisovilla pyydyksillä.

Muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia lisätään

Muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia sen sijaan lisätään. Matkailijoille luodaan uusi vapakalastuksen ’harrilupa’, joka on tarkoitettu esim. harjuksen pyyntiin kevyillä perhokalastusvälineillä. Muiden kalojen verkkopyyntimahdollisuus ennen lohen nousuvaellusta säilytetään, ja Inarinjoella sallitaan elokuussa rajoitettu verkkopyynti.

Paikkakunnalla asuvat voivat harjoittaa rannalta tapahtuvaa vapapyyntiä, jossa mm. uistimen koukkumäärää on rajoitettu ja ainoastaan väkäsettömien koukkujen käyttö on sallittu. Lisäksi Tenolla voi jatkossakin pyytää meritaimenta.

Poikkeuksellinen päätös

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää lohenkalastuksen määräaikaista kieltoa tarpeellisena toimena Tenon lohikantojen turvaamiseksi.

”Suomen ja Norjan yhdessä tekemä päätös on poikkeuksellinen, sillä se kattaa koko Tenon lohen elinkierron alueen mereltä joelle. Päätös on kova, mutta sen tavoitteena on turvata kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset lohikannat Tenolla myös tulevaisuudessa”, ministeri Leppä sanoo.

”Pidän tärkeänä vastaantulona paikallisten, vesialueen omistajien ja matkailun kannalta, että muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia kuitenkin lisätään”, Leppä painottaa.

Kiellon vaikutuksia arvioidaan yhdessä saamelaisten kanssa

Lohen kalastus Tenojoella on tärkeä osa saamelaiskulttuuria, jonka vuoksi kielto vaikuttaa saamelaisten mahdollisuuksiin toteuttaa omaa kulttuuriaan. Arvion mukaan Tenon lohenkalastuksen määräaikainen tauko parantaa kuitenkin pitkällä aikavälillä lohen kalastusmahdollisuuksia, mikä edistää myös saamelaiskulttuuriin kuuluvan kalastusperinteen harjoittamista tulevaisuudessa.

Saamelaiskulttuurin lisäksi lohenkalastuksen kielto vaikuttaa myös Tenojokilaakson talouteen. Erityisesti matkailuelinkeino ja osakaskunnat kärsivät matkailu- ja kalastuslupatulojen vähentymisestä. Utsjoen kunta on jo aloittanut alueen toimijoiden kanssa äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden valmistelun.

Lohenkalastuskiellon vaikutusten seuranta on tärkeää. Maa- ja metsätalousministeriö kartoittaa seurantaprojektin rahoitusmahdollisuuksia. Seuranta on olennaista paikallisen jokisaamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden kannalta, jonka vuoksi vaikutuksia on tarkoitus arvioida yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa.