Mitä hauki syö Hiidenvedellä? Tutkimusnäytteitä toivotaan myös paikallisilta kalastajilta

Osana tutkimusta haukia kerätään myös paikallisilta kalastajilta. (LUVY/Jorma Valjus).

LUVY ry:n tiedotteeen mukaan hauen ravinnonkäyttöä tutkitaan vuosina 2022‒2023 Hiidenvedellä osana Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanketta. Tänä vuonna kerätään aineistoa, joka on tarkoitus analysoida vuoden 2023 aikana.

Aineiston keruussa on tarkoitus hyödyntää mm. kalastuskilpailujen saalista. Tämän osatutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Hiidenveden hoitokalastuksen suunnittelussa. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

”Hauet ovat ravintoketjun huippupetoja ja särkikalojen tärkeimpiä luontaisia laiduntajia. Hiidenveden eri selkäalueiden kalaston lajisuhteissa ja kalamäärissä on eroja, joten on kiinnostavaa selvittää, onko haukien ravinnonkäytössä nähtävissä vastaavasti alueellisia eroja. Haukien tiedetään olevan opportunistisia petoja, eli niille kelpaa monenlainen ravinto. Erityisen kiinnostavaa on hauen merkitys särkikalojen laiduntajana Hiidenveden rehevimmillä selkäalueilla, jotka kärsivät särkikalojen runsastumisesta”, toteaa hankkeen projektipäällikkö, LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Paikallisten kalastajien apua toivotaan

Haukiaineiston keruussa toivotaan myös paikallisten kalastajien apua. Tutkimuksen kattavuuden kannalta olisi tarpeellista, että erikokoisia haukia saataisiin kerättyä eri vuodenaikoina.

”Jos haluat auttaa tutkimuksessa, hauet tulisi pakastaa kokonaisina ja ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin sovitaan noudosta. Aineistoksi käyvät hyvin esim. sivusaaliina tulleet vaurioituneet kalat”, Vesterinen lisää.

Lisätietoja ja yhteydenotot: Jussi Vesterinen, vesistöasiantuntija, Hiidenveden kunnostus -hanke jussi.vesterinen@luvy.fi ja 050 307 9648.