Odottamaton tutkimustulos: Vesi ja geenit virtaavat Tornionjoen ja Kalixjoen välillä – monen merivuoden lohet yleensä lähtöisin jokien yläjuoksuilta

Tutkimus osoitti, että Tornionjoen yläjuoksulta lähtöisin olevat lohet eroavat alajuoksun lohista. Kuvassa alajuoksulla sijaitseva Kukkolankoski. Kuva: Ville Vähä.

Latvavesien lohet ovat eri maata kuin alajuoksujen yksilöt, ainakin Tornionjoella ja Ruotsin Kalixjoella. Vastajulkaistussa tutkimuksessa selvisi, että näiden Itämeren pohjoisimpien jokien yläjuoksuilta lähtöisin olevat lohet ovat geneettisesti erilaisia kuin alajuoksujen yksilöt. Perimän lisäksi vaellusajankohta erottaa ylä- ja alajuoksujen lohet.

Pinnanalainen liikenne on vilkasta Itämerellä ja siihen laskevissa joissa, kun sukukypsät lohet palaavat kevään ja kesän mittaan Itämereltä kotijokiinsa kutemaan. Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) tutkimuksessa selvisi, että Tornionjoen latvoilta lähtöisin olevat lohet palasivat jokeen aiemmin kesällä kuin alajuoksujen yksilöt. Naapurijokien väliltä ei löytynyt vastaavaa perinnöllistä eroa.

Kalastettujen lohien todennäköinen synnyinalue selvitettiin tutkimuksessa käytännössä vertaamalla kalastettujen (aikuisten) lohien perimää Tornionjoen ja Kalixjoen eri alueilta sähkökalastettujen poikasten perimään.

Aikaiset nousijat pääosin matkalla yläjuoksulle

Yläjuoksuilta lähtöisin olevat lohet viettivät lähes aina vähintään kaksi vuotta merellä ennen kutuvaellustaan jokeen. Havainto on tärkeä Tornionjoen lohikannan kalastuksen kannalta, sillä lohi kasvaa jatkuvasti kokoa merellä ollessaan.

”Tutkimuksessa havaittiin, että lähes kaikilla tutkituilla yhden merivuoden lohilla oli hyvin pieni todennäköisyys olla peräisin yläjuoksuilta. Lisäksi löysimme vain pari kappaletta yhden merivuoden lohia, jotka vaikuttaisivat olevan yläjuoksuilta lähtöisin. Sen sijaan selvästi suurin osa tutkituista yhden merivuoden lohista oli lähtöisin alajuoksuilta”, tutkimuksen vastaava kirjoittaja Antti Miettinen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnasta selvittää.

Vanhat ja kookkaat lohet ovat erityisen haluttuja saaliskaloja ja lisäksi tärkeitä kantojen hyvinvoinnille: suurimmat yksilöt tuottavat kudulle selvitessään eniten poikasia. Tällaisten erityispiirteiden säilyttäminen on tärkeää Itämeren lohen suurimman luonnonkannan tulevaisuuden kannalta.

”Jokeen aikaisimmin kesällä palanneet lohet olivat pääosin matkalla yläjuoksuille. Sen takia kannattaa pitää silmällä, miten alkukauden kalastus vaikuttaa Tornionjoen latvavesien lohikantoihin”, Miettinen toteaa.

Geneettistä samankaltaisuutta ei osattu odottaa

Tornionjoki (ruotsiksi Torne älv) virtaa Suomen ja Ruotsin rajalla ja haaroittuu myös kokonaan Ruotsin puolelle. Kalixjoki sijaitsee kauttaaltaan Ruotsissa. Näissä naapurijoissa lisääntyy Itämeren lohen ylivoimaisesti suurin luonnonkanta.

Tornion- ja Kalixjoen lohien väliltä ei tutkimuksessa yllättäen löytynyt kokonaisuudessaan perinnöllistä eroa. Tätä saattaa selittää joet yhdistävä Tärännönjoki, joka on yksi maailman suurimmista bifurkaatioista eli jokien virtausten haaroittumisista. Tässä bifurkaatiossa huomattava osa Ruotsinpuoleisen Tornionjoen vedestä virtaa Kalixjokeen. Sen kautta lohilla, ja niiden geeneillä, on reitti joesta toiseen.

”Jokien välinen yhteys ja odottamaton perinnöllinen samankaltaisuus korostavat Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön merkitystä tämän tärkeän lohikannan suojelussa ja hoidossa”, Miettinen sanoo.

Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu Conservation Genetics -tiedelehdessä

Tutkimuksen rahoittivat Tornionjoen kalaluvista saadut tuotot, Luonnonvarakeskus, Swedish Agency for Marine and Water Management, Swedish Research Council Formas, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (Betty Väänäsen rahasto), Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö ja Suomen Luonnonsuojelun Säätiö (Itämeri-rahasto).