Uusi videosarja Youtubessa: Peltsi, Mika ja Matias kalastavat ahventa ja haukea Lapissa

Lapin Kalastus-Roadtrip-videoilla kalastetaan Tornion seudun järvi- ja jokivesillä sekä Simojoella. Mikko "Peltsi" Peltolan, Mika Viitasen ja Matias Ahon kohdekaloina ovat lohikalojen sijasta ahven ja hauki. Kuvassa Peltsi ja Matias.

Teksti: Ismo Malin, Kuvat: Mika Viitanen

Youtubessa on julkaistu KalastusKanavan roadtrip-henkinen videosarja ahvenen ja hauen kalastuksesta Etelä-Lapissa. Videoilla kalastavat Mikko ”Peltsi” Peltola ja Mika Viitanen sekä Rovaniemeltä kotoisin oleva paikallinen kalamies Matias Aho, joka paljastaa omat kalastustekniikkansa ja ottivieheensä ahvenen ja hauen kalastukseen pohjoisen järvillä ja jokivesillä.

Seitsenosaisen Lapin Kalastus-Roadtrip -videosarja on tuotettu KalastusKanavan, Simon Kunnan ja Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) yhteistyönä. Hanke on saanut avustusta Lapin Ely-keskuksen kalastonhoitovaroista.

Videosarjan ideoinut Mika Viitanen kertoo käyneensä vuosia pohjoisessa kalassa ja keskittyneensä siellä jo jonkin aikaa pelkästään haukeen ja ahveneen. Tästä hänelle heräsi ajatus jakaa tietoa ja inspiroida muitakin kalastuksen harrastajia kokeilemaan näiden kahden kalalajin pyytämistä myös Lapissa.

”Lapin kalastusbrändi perustuu mielikuviin lohikaloista, mutta monissa paikoissa niiden kannat ovat taantuneet ja rehellisesti sanottuna löydänkin muualta houkuttelevampia lohikalapaikkoja. Lapissa sen sijaan eletään yltäkylläisten ahven- ja haukikantojen äärellä. Videoilla halusimme kertoa mahdollisuuksista kalastaa näitä kaloja ja tuoda esiin maisemia, joihin on Etelä-Lapissa helppo päästä”, Viitanen täsmentää.

Videosarjan ideoineen Mika Viitasen mukaan Lapissa on runsaasti helposti saavutettavia kalapaikkoja, joissa on mahdollista saada isoja ahvenia ja haukia. Lisäksi niistä monissa on erämainen tuntu.

Ison ahvenen ja hauen kalastaminen nousussa

Viitasen mielestä ison hauen ja ahvenen kalastus on selvässä nousussa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Hänen mukaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut nähtävissä, että suomalaiset eivät enää matkusta pelkästään lohikalojen ja eksoottisten kalojen vuoksi.

”Ahven ja hauki ovat tulleet mukaan ja niiden perässä suomalaiset matkustavat Ruotsiin, Saksaan, Espanjaan ja Hollantiin. Miksipä siis ei matkustettaisi kotimaassa. Lapista löytyy myös vapaata rantaa ahvenen ja hauen kalastukseen kilometreittäin. Helposti saavutettavia paikkoja on lukemattomia ja niissä monissa on erämainen tuntu”, Viitanen kiittelee.

”Iso ahven ja hauki ovat yhtä ennalta-arvaamattomia kuin esimerkiksi lohi tai taimen ja se tekee niiden saamisen vaativaksi ja haasteelliseksi. Siksi moni aktiivikalastaja on innostunut syventymään isoon ahveneen ja haukeen. Toisaalta pienempiä yksilöitä tulee hyvällä saalisvarmuudella ja tämän ansiosta ahven ja hauki ovat sopivia lajeja riippumatta siitä, onko kalastaja kokenut vai aloittelija. Aina tulee jotain”, Viitanen hehkuttaa.

Matias kalastaa pääasiassa jokivesissä eikä juurikaan täysin seisovassa vedessä. Vieheenä hänellä on usein jigi, mutta lisäksi Matiaksella on käytössä pieniä vaappuja, lusikkauistimia, lippoja ja chatterbaitteja sekä spintail- ja bladeuistimia.

Kalastusmatkailulle lisää mahdollisuuksia

Viitasen mukaan roadtrip-henkisellä videokuvauksella haluttiin näyttää, millaista kalastusmatkailu Lapissa voisi olla. ”Olimme teltoissa yötä ns. matalan budjetin reissun tavoin. Simossa puolestaan yövyimme Simoniemessä Wanhan Pappilan makasiinimökeissä. Simojoen varrella on myös premium-tason majoitusta esimerkiksi Pohjoisen Luonto -nimiseltä yritykseltä”, hän kertoo.

Viitanen muistuttaa, ettei lohien määrästä joessa voi etukäteen tietää, ja siksi saaliin määrä heittelehtii. Myös hellekesä voi tuottaa ongelmia, koska lohet muuttuvat joessa passiivisiksi ja eivät ota vieheisiin. Lisäksi lohikalojen kalastuksen varaan rakennettu matkailu ajoittuu parille kuukaudelle, koska kalat nousevat juhannuksen korvilla ja rauhoitus alkaa elokuun lopussa.

”Kalastusmatkailun markkinoinnissa kannattaisi ottaa huomioon myös ahvenet ja hauet, koska niiden kalastuskausi on huomattavasti pidempi ja niitä voidaan kalastaa myös talvella. Jos kalastus toteutetaan kestävästi, saalista otetaan ylös kohtuudella ja isot vapautetaan, kalakannat pysyvät vakaina”, Viitanen sanoo.

Hän kannustaakin majoitusyrittäjiä ottamaan huomioon lähivesien ahvenet ja hauet markkinoinnissa. Niiden ansiosta on mahdollista parhaimmillaan parantaa majoitusten käyttöastetta esimerkiksi syksyllä hiljaisena aikana.

”Lisämyyntiä voisi saada myös esimerkiksi veneiden vuokraamisesta ja pienimuotoisesta opastoiminnasta. Voisi jopa myydä sellaista norjalaisten suosimaa kalastuspakettia, jossa vuokrataan vene, majoitus ja kalastuskartta, johon on merkitty lähialueen hyvät kalapaikat”, Viitanen ehdottaa.

Lapin Kalastus-Roadtripillä Peltsi kävi myös jututtamassa Simon kunnanjohtajaa Vivi Marttilaa ja kyseli, millaisia mahdollisuuksia kunta voisi tarjota kalastusmatkailuyrityksille. Selvisi, että Simojoen varrella on useita yrityksiä, mutta merialueella ei vielä oli samanlaista toimintaa. Merellä tavattavien hauen ja ahvenen ympärille voisi kehittää kalastusmatkailutuotteita sellaisille vuodenajoille, joina lohenkalastus ei ole vahvimmillaan tai joki on rauhoitettu.

Yhteistyökumppaneina Suomen Vapaa-ajankalastajat ja Simon kunta

Seitsenosaisen Lapin Kalastus-Roadtrip -videosarja on tuotettu KalastusKanavan, Simon Kunnan ja Suomen Vapaa-ajankalastajien SVK) yhteistyönä. Hanke on saanut avustusta Lapin Ely-keskuksen kalastonhoitovaroista.

Mkkko Peltsi Peltolan ja Mika Viitasen asiantuntija-apuna toimi Matias Aho Rovaniemeltä. Hän on innokas hauen ja ahvenen kalastaja.

Lisäksi apuna oli SVK:n kalatalousasiantuntija Petter Nissén ja Simon kunnan elinkeinokoordinaattori Jari Juusola, joka on kalastusharrastaja hänkin. Kuvausryhmän Simojoella käyttämä puinen jokivene on hänen.

Lapin Kalastus Roadtrip kokonaisuudessaan

SVK:n kalatalousasiantuntija Petter Nissén selvittää Lapin kalastuslupakäytäntöjä ja antaa omia kalastusvinkkejään pohjoisen kalavesille.