Uusi fosforiasetus voimaan – tavoite: lannoituksen sääntelyn kattavuus paranee ja vesistöjen fosforikuormitus vähenee

Uuden fosforin sääntelyä koskevan asetuksen tavoitteena on muun muassa, että fosforikuormitus vesistöihin vähenee.

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen fosforin käytön sääntelystä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Nykyisen ympäristökorvauksen kaltainen sääntely kattaa 17.1.2023 alkaen kaikki pellot.

Samalla viher- ja ympäristörakentamisen fosforin käyttö tulee sääntelyn piiriin. Tavoitteena on, että fosforikuormitus vesistöihin vähenee ja peltojen korkeimmat fosforipitoisuudet alenevat, mutta kuitenkin niin, että samalla turvataan viljelykasvien fosforintarve.

Valtioneuvoston asetuksen säädökset fosforinkäytön rajoista laajentavat ympäristökorvauksen rajoitukset koskemaan kaikkia viljelijöitä, kun aiemmin rajoitukset ovat koskeneet vain ympäristökorvaukseen sitoutuneita viljelijöitä. Nykyiset ympäristökorvauksen lannoitusrajoitukset ovat olleet voimassa jo yli 20 vuotta ja ne ovat kattaneet noin 90 prosenttia peltopinta-alasta. Tavoitteena on entistä kattavampi ja viljelijöiden kannalta tasapuolisempi lainsäädäntö.

Asetuksella turvataan hyväksi koetut ympäristökorvauksen käytänteet muutamin muutoksin. Asetuksessa säilyvät viiden vuoden fosforintasausjakso ja satotasokorjaus. Puutarhakasvien enimmäislannoitusmääriä alennetaan kautta linjan nykyiseen verrattuna. Muiden kasvien fosforilannoitustasot pysyvät lähes entisellään.