Onkilaitureilta pääsee kalastamaan nyt Naantalissakin – Vaasaan ensimmäinen kalastuslaituri saatiin jo viisi vuotta sitten

Innokkaimmat kalastajat kävivät kokeilemassa Naantalin uusia onkilaitureita jo talven ja kevään aikana. Kuva: Janne Antila.

Kaupungeissakin riittää kalastuksenharrastajia, jotka kuitenkin joutuvat etsimään kalastamiseen sopivia ja vapaita rantoja usein pitkienkin matkojen takaa. Naantalissa ja Vaasassa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) aktiiviset toimijat päättivät tehdä asialle jotain ja nyt heidän aloitteestaan kummassakin kaupungissa on harrastajien vapaassa käytössä olevat kalastuslaiturit.

Naantalin kaksi onkilaituria asennettiin harrastuskalastajien suosimalle Raumakarille viime vuodenvaihteessa, joten niiden käyttö on ollut toistaiseksi sangen vähäistä. Laitureista aloitteen kaupungille tehnyt SVK:n kalatalousasiantuntija Janne Antila kuitenkin uskoo, että ne tulevat olemaan jatkossa ahkerassa käytössä.

”Jo leudon talven ja varhaisen kevään aikana laitureilla on näkynyt satunnaisesti kalastajia, kesällä heitä on varmasti enemmän, mutta kovin sesonki on todennäköisesti vasta syksyllä, kun ahven ja kuha tulevat rantaan ja silkanlitkaajat ovat liikkeellä. Silloin Raumakarilla on kalastajia väliin tungokseen asti ja onkilaituritkin varmasti täynnä väkeä”, Antila ennakoi.

Alun perin ehdotuksena avata venelaitureita kalastukselle

Antila kertoo alun perin ehdottaneensa Naantalin kaupungille, että venelaitureita avattaisiin syksyllä veneilykauden päätyttyä kalastajien käyttöön. ”Kun kaupunki ei lämmennyt tälle ajatukselle, alettiin selvittää kalastuslaiturien mahdollisuutta ja niille sopivaa paikkaa”, Antila mainitsee.

Päädyttiin Raumakariin, koska se on suosittu kalapaikka ja rannat siellä ovat kaupungin omistuksessa, mikä helpotti laiturihankkeen toteuttamista. ”Teimme kaupungin teknisen toimen kanssa oikein maastokatselmuksen, jossa osoitin kalastuksellisesti parhaat mahdolliset paikat ja niiden paremmuusjärjestyksen”, Antila selvittää.

Ehdotettuja paikkoja oli aluksi kolme, koska siinä vaiheessa ei vielä ollut varmaa, kuinka moneen saaristolautakunnalta saatu rahoitus riittäisi. ”Kun laitureiksi valittiin kilpailutuksen jälkeen betoniponttonilaiturit, rahat riittivät kahteen laituriin, jotka sijoitettiin juuri niin kuin halusin”, Antila kertoo.

Hänen mukaansa betoniponttonilaiturit valittiin siksi, että ne voivat olla vedessä ympäri vuoden. ”Tämä oli toimiva ratkaisu ainakin tänä vuonna, kun jäitä ei tullut lainkaan koko talvena”, Antila sanoo.

Olkaa yhteyksissä ja tehkää yhteistyötä

Hänen mukaansa Naantalin kaupungin suhtautuminen kalastusmahdollisuuksien parantamiseen alueellaan oli myönteistä lukuun ottamatta sitä, että venelaitureiden avaaminen kalastajille torjuttiin.

”Tosin Särkänsalmessa on venelaituri, joka avataan syksyllä kalastukselle, mikä oli lisäsyy siihen, onkilaiturit tulivat juuri Raumakarille”, Antila sanoo.

Naantalin tapaus osoittaa hänen mielestään joka tapauksessa, että kannattaa olla aktiivinen, jos haluaa parantaa kalastusmahdollisuuksia omalla kotipaikkakunnallaan. Kaupungin virkamiehet saattavat hyvinkin suhtautua asiaan myönteisesti.

”Esimerkiksi kalastusseurojen kannattaakin tehdä esityksiä vaikkapa kalastuslaitureista, varsinkin, kun heiltä löytyy myös asiantuntemusta, mihin laiturit tulisi sijoittaa ja millaisia niiden tulisi olla. Joku virkamies ei välttämättä osaa tällaista edes ajatella tai on ainakin pulassa, jos tehtäväksi tulee tällainen hanke toteuttaa. Olkaa siis yhteyksissä ja tehkää yhteistyötä kotikuntanne kanssa”, Antila kehottaa.

Ilmakuvasta näkyy, että onkilaiturit on sijoitettu Raumakarin sataman puoleiseen rantaan.

Vaasassa VUK ja Pilk Kings asialla

Vaasan Urheilukalastajat (VUK) ja Pilk Kings alkoivat puuhata kalastuslaitureita, kun Vaasan kaupungissa ei juurikaan ollut vapaita rantoja kalastuksen harrastajien käyttöön. ”Myös SVK ja kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju ovat olleet hankkeessamme mukana”, VUK:n puheenjohtaja Erkki Hietanen mainitsee.

”Ensimmäiseksi olimme yhteyksissä Vaasan kaupunkiin, ja kun sieltä näytettiin vihreää valoa, haimme ja saimme ELY-keskukselta rahoitusta hankkeeseen. Ensin Onkilahteen tuli maalaituri vuonna 2015, sitten ponttonilaitureiden ensimmäinen osa 2018 ja toinen osa viime vuonna”, Hietanen kertoo.

Nyt seurat ovat saaneet vielä luvan 10 metrin lisälaituriin mainittujen ponttonilaiturien päähän. Jos ELY-keskukselta tulee asiaan myönteinen rahoituspäätös, laituri saadaan paikalleen syksyllä. ”Lisäksi kaupunki on pyytänyt, että selvittäisimme muitakin paikkoja kuin Onkilahti, joihin kalastuslaitureita voisi rakentaa”, Hietanen sanoo.

Yhteistyö sujuu hyvin Vaasan kaupungin kanssa

Kalastusasioita on hänen mukaansa ollut Vaasassa hyvä hoitaa kaupungin kanssa, sillä suhtautuminen on ollut myötämielistä. Onkilahden laiturit ovat saaneet hyvän vastaanoton myös kaupunkilaisilta.

”Viime kesänäkin oli paljon pappoja ja mammoja lastenlasten kanssa ongella. Käyttöä niille on toki ollut muutenkin ja muulloinkin kuin kesällä. Tärkeää on myös, että laiturit avaavat kalastusmahdollisuuden myös liikuntaesteisille”, Hietanen korostaa.

Hänen omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuva neuvo kuuluu: ”Ottakaa yhteyttä maanomistajaan ja jos lupa esimerkiksi kalastuslaiturin rakentamiseen tulee, hakekaa siihen rahoitusta ELY-keskukselta. Ei ainakaan Vaasan Urheilukalastajilla olisi ollut omia varoja laiturin rakennuttamiseen, vaan tarvitaan yhteiskunnan rahaa. SVK:n asiantuntijoilta taas saa hyviä vinkkejä rahan hakemiseen elystä, jos se tuntuu hankalalta.”

Teksti: Ismo Malin

Video kalastuslaiturin jatko-osan asentamisesta

Vaasan kalastuslaiturin jatko-osaa asennetaan vuonna 2018. Kuva: Juha Ojaharju.
Pilk Kingsin puheenjohtaja Hannu Ala-Honkola kalastaa Onkilahdessa, kun kalastuslaituri oli vielä yksiosainen. Kuva: Juha Ojaharju.