Väitöstutkimus ilmastonmuutoksen seurauksista: Kalojen joukkokuolemat saattavat yleistyä hellejaksojen lisääntyessä

Tutkijat pyydystivät kaloja Pyhärannan kontrollialueella.

Tutkiessaan Itämeren kalapopulaatiota väitöskirjatutkija Giovanna Mottola havaitsi, että tietyt kalapopulaatiot voivat selviytyä nykyisistä lämpöaalloista nostamalla toleranssiaan korkeita lämpötiloja kohtaan. Väitöstutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen seurauksena pysyvästi nouseva merien lämpötila ei kuitenkaan tulevaisuudessa paranna kalapopulaatioiden lämpötilasietoa.

”Viime vuosina lämpöaaltojen frekvenssi ja intensiteetti ovat kasvaneet huomattavasti ja tämän seurauksena kiinnostuin tutkimaan väitöskirjassani ympäristön korkeiden lämpötilojen vaikutuksia kaloihin. Olin etenkin kiinnostunut selvittämään, miten kalojen fysiologia muuttuu lämpöaaltojen aikana ja pystyvätkö kalat vastaamaan lämpöaaltoihin, kun Itämeren lämpötila tulevaisuudessa nousee ilmastomuutoksen seurauksena”, Giovanna Mottola sanoo.

Ydinvoimalaitokset aikakoneena tulevaisuuteen

Vastatakseen näihin kysymyksiin väittelijän täytyi löytää ympäristö, jossa kalat jo elävät ”tulevaisuuden” korkeissa lämpötiloissa. Mottola otti yhteyttä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksiin.

Ydinvoimalaitokset tuottavat sähköenergian lisäksi huomattavan määrän lämpöä, joka johdetaan ympäröiviin merialueisiin. Voimalaitosten lähellä meriveden lämpötila on yleisesti 2-5 celsiusastetta korkeampi kuin lähialuilla, joten siellä elävät kalat ovat altistuneet korkeille lämpötiloille usean sukupolven ajan.

”Ydinvoimalaitoksista tulikin minun aikakoneeni tulevaisuuteen tutkiakseni nostaako ympäristön lämpötilan yleinen kohoaminen kalojen kykyä vastustaa lämpöaaltoja vai tekeekö se niistä alttiimman niille”, Mottola kertoo.

Tutkimuksessa pyydystettiin kolmipiikkejä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten läheltä ja myös neljältä kontrollialueelta Porista, Pyhärannalta, Kotkasta ja Porvoosta. Kalojen lämpötilatoleranssia mitattiin Turun yliopiston Biologian laitoksella.

Kaloista ei tule entistä paremmin korkeita lämpötiloja sietäviä

Tulosten mukaan ydinvoimalaitosten kaloilla oli ihan samanlainen lämpötoleranssi kuin muidenkin alueiden kaloilla, joten ympäristön pitkäaikainen lämpeneminen ei nostanut kalojen vastustuskykyä korkeita lämpötiloja kohtaan.

Mitä sitten tapahtuu, jos kalat altistuvat lämpöaallolle? ”Viikon lämpöaaltosimulaation jälkeen kalojen toleranssit mitattiin uudestaan ja niiden lämpötoleranssi kasvoi. Tulos tarkoittaa sitä, että ympäristön lyhytaikainen lämpeneminen voi nostaa kalojen resistanssia korkeita lämpötiloja kohtaan”, Mottola sanoo.

”Kasvu oli kuitenkin ihan samanlainen kaikilla kaloilla riippumatta pyyntialueesta, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa yleisten lämpötilojen noustessa kaloista ei tule entistä paremmin korkeita lämpötiloja sietäviä”, hän jatkaa.

Kalojen joukkokuolemat yleistyvät

”Tämä merkitsee sitä, että kun yleisen lämpötilan nousun takia kalat elävät lähempänä lämpötilansietonsa ylärajaa, aikaisempaa pienempi lämpötilannousu hellejakson tuloksena voi olla niille kohtalokas”, Mottola painottaa.

Useimpien ennusteiden mukaan merien lämpötilat nousevat ja helleaaltojen tiheys kasvaa tulevaisuudessa. ”Tutkimustulokseni perusteella kalat eivät pysty nostamaan korkeiden lämpötilojen sietoaan kovin helposti. Tämän seurauksena monet kalapopulaatiot tulevat kärsimään ja kalojen joukkokuolemat yleistyvät, kuten on viime vuosien hellejaksojen aikaan jo nähty”, sanoo Mottola.