Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa perjantaina – kuuttien suojelemiseksi verkkokielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka

Verkkokalastuksen kielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla.

Verkkokalastuskielto alkaa perjantaina 15. huhtikuuta noin 2920 neliökilometrin alueella kattaen suurimman osan Saimaasta. Rajoitusalue perustuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostettuihin viiden kilometrin suoja-alueisiin ja niitä yhdistäviin alueisiin.

Kalastusrajoitukset kohdistuvat saimaannorpan keskeiselle lisääntymisalueelle antaen kattavan suojan syntyneille kuuteille.

Norppakanta kasvaa yli viiden prosentin vuosivauhdilla

Ympärivuotiset rajoitukset ja verkkokalastuskielto sekä rajoitusalueen laajentaminen on turvannut saimaannorppakannan kasvamisen viime vuosina yli 5 prosentin vuosittaisella kasvunopeudella.

Verkkokalastus on kiellettyä 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6.2022. Kalastusrajoitusten tarkempi sisältö ja alueet löytyvät kalastusrajoitus.fi-palvelusta.

”Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen ensimmäisten elinkuukausien aikana”, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo.

Ympärivuotisesti kiellettyjä mm. vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat

Ympärivuotisesti rajoitusalueella on kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö, kuten riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin.

Vuonna 2021 voimaan tulleissa rajoituksissa lisäksi kiellettiin verkkojen madaltaminen pystylangoilla, eli niin sanottu puohteutus, ja sen lisäksi kalastajien pitää ankkuroida verkot avovesiaikana. Näin pyritään vähentämään saimaannorppien tarttumista verkkoihin.

Osakaskunnille maksettava sopimuskorvaus nousi

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Osakaskunnille maksettava vuosittainen sopimuskorvaus nousi aikaisemmasta 1,7 eurosta 2,5 euroon hehtaarilta.

Sopimuskorvauksella osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä kompensaatiota lupatulojen vähenemisestä. Osakaskunnilla on tiedotusvastuu sopimuksiin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriö on varannut sopimuskorvauksiin vuosittain 615 000 euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii lisäämään sopimuskattavuutta asetusalueella ja tarjoamaan kalastusrajoitussopimuksia mahdollisille uusille pesimäalueille, mikäli kuutteja syntyy rajoitusalueen ulkopuolelle. Sopimukset vaativat osakaskunnan yleisen kokouksen päätöksen.