Virho ry ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon teemana on tänä vuonna ”luontopohjaiset ratkaisut – monipuolinen vastaus yhteiskunnan suuriin ympäristöhaasteisiin”. Kuva: Johnér

Kaikkiaan kuusi toimijaa tai hanketta tavoittelee Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkintoa, joka kohdistaa huomion luontopohjaisiin ratkaisuihin. Yksi ehdokkaista on Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry Suomesta.

Virho ry on kunnostanut yli 30-vuotisen historiansa aikana satoja kilometrejä jokia ja puroja monessa eri maakunnassa. Yhdistystä on kiittäminen muun muassa siitä, että Vantaanjoesta on tullut jälleen Suomenlahden paras taimenjoki. Yhdistyksen tavoitteena on elvyttää virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista.

Virhon toiminta nojaa vahvasti vapaaehtoistyöhön. Tuhannet vapaaehtoiset ovat osallistuneet vuosien varrella kunnostuspäiviin, ja yhdistyksen aktiivijäsenet ovat vaikuttaneet hankkeissa, joissa on purettu tarpeettomia patoja ja tehty ohitusuomia vaelluskaloille.

Käytännön työ tukee myös tutkimustavoitteita, ja Virho kerää tietoa koekalastuksesta kansalliseen koekalastusrekisteriin. Virhon toiminnassa on lisäksi vahva oppimisulottuvuus, johon sisältyy yhteistyötä yritysten ja koulujen kanssa. Virhon työ on toiminut esikuvana koko Suomessa, ja vastaavia kunnostuspäiviä ja -hankkeita on julkistettu runsaasti.

Tukea ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnilla

Virho ry:n lisäksi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon ehdokkaina vuodelle 2022 ovat esimerkiksi Meriajokkaan istutukset Tanskassa, kuivatettujen kosteikkojen ennallistaminen Islannissa ja Ruotsin vanhin Unesco-biosfäärialue.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon tämän vuoden teemana on ”luontopohjaiset ratkaisut – monipuolinen vastaus yhteiskunnan suuriin ympäristöhaasteisiin”.

Teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito voivat auttaa luomaan monipuolisia ratkaisuja eko- ja ilmastokriisiin. Samalla ne voivat taata tehokkaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen kaupunkiympäristössä ja tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa.

Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön. Palkinto on suuruudeltaan 40 000 euroa.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saa pohjoismainen toimija, joka on edistänyt eko- ja ilmastokriisin ratkaisemista luontopohjaisilla ratkaisuilla.

Voittaja julki marraskuussa

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saaja julkistetaan ja palkinto luovutetaan Helsingissä 1. marraskuuta Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Palkinnonsaaja saa Nordlys-palkintopatsaan ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Lisää Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnosta