Kolinan kalapaikka sopii koko perheen kalastuskohteeksi

Kolinasta löytyy useita hyviä kalapaikkoja. Taustalla näkyy isommassa altaassa sijaitseva saari.

Suomen esteettömät kalapaikat -sarjassa esitellään esteettömiä kalapaikkoja 15-vuotiaan, pyörätuolilla liikkuvan perhokalastajan @fishingboywithwheelchair näkökulmasta katsottuna. Juttusarjan tarkoituksena on tuoda kalastajien tietoisuuteen maassamme sijaitsevia, kaikille kalastajaryhmille soveltuvia kalapaikkoja sekä virtaavissa että seisovissa vesissä. Toisessa osassa tutustutaan Kolinan kalapaikkaan Pohjanmaalla.

Pohjanmaalla erityisluvalla kalastettavia kalapaikkoja on sisävesien vähyyden vuoksi niukalti. Muutamia ”istuta ja ongi” -kalapaikkoja kuitenkin löytyy. Yksi uusimmista kalapaikoista on Maalahden Urheilukalastajien (Malaxnejdens Sportfiskeförening) ylläpitämä Kolinan kalapaikka, Kolnebacken.

Kolina on vanha soranottoalue, joka on täyttynyt sekä pohja- että pintavedestä. Kalapaikan rantojen puustoa on harvennettu ja kulkusiltoja rakennettu, jotta kalastus ja liikkuminen rannoilla olisi mahdollisimman helppoa.

Perhokalastajille on paikoitellen runsaasti takaheittotilaa, mutta joissain kohdissa tarvitaan rullausheittoja. Viehekalastaja pystyy kalastamaan lähes missä tahansa. Kolinan kalapaikassa on mahdollisuus kalastaa muutaman kerran vuodessa istutettavia kirjolohia.

Kolinan kalapaikka soveltuu koko perheen kalastuspaikaksi.

Parkkipaikalla säännöt ja ohjeet luvanostoon

Kolinan kalapaikka sijaitsee kolmekymmentä kilometriä Vaasasta etelään. Navigaattorilla paikalle löytää osoitteella Kolinan koulutie, 66160 Maalahti. Opasteet Kolinaan löytyvät Valtatie-8:lta pohjoisesta tultaessa Maalahden risteyksen jälkeen ja etelästä tultaessa ennen Jurvan risteystä. Kalapaikan läheisyydessä on iso parkkipaikka, josta löytyvät kalastussäännöt sekä ohjeet mobiilikalastusluvan ostamiselle.

Kolina koostuu kahdesta erillisestä altaasta. Isoa ja pientä allasta yhdistää kapea kanava, joka mahdollistaa pienemmän altaan veden vaihtuvuuden. Molemmissa altaissa on ilmastimet, joiden avulla veden happipitoisuus on aina lohikaloille riittävällä tasolla. Kolinassa esiintyy sinne istutettavien kirjolohien lisäksi luontaisesti haukia ja ruutanoita.

Kolinan kalapaikka parkkipaikalta katsottuna.

Kolina sopii koko perheen kalastuspaikaksi

Kolinan pieni allas sijaitsee parkkipaikan välittömässä läheisyydessä. Allas on kohtalaisen syvä ja sen keskellä on ilmastinlaite. Pienempään altaaseen istutetaan jonkin verran kirjolohia ja osa kaloista ui isommasta altaasta pienempään kanavan kautta.

Kesällä pienen altaan vesi lämpenee todella lämpimäksi, mutta keväällä ja syksyllä se on hyvä kalapaikka. Ison ja pienen altaan välissä kulkee sorastettu tie, joka johtaa altaiden välissä sijaitsevalle laavulle.

Laavun välittömässä läheisyydessä on nuotiopaikka sekä pöytä ja tuolit, joilta avautuu hyvä näkymä koko kalapaikalle. Laavulta löytyy tarvittavia välineitä avotulella valmistettavien ruokien valmistukseen, kuten yleiseen käyttöön tarkoitettu savustuspönttö. Alueella on kohtalaisen hyvä liikkua pyörätuolilla.

Kolinan kalapaikalta löytyy mahdollisuus avotulen tekoon.

Iso allas

Laavun takana sijaitsee matala lahti, jossa kalat usein ruokailevat. Keväällä lahdessa on runsaasti kudulla olevia ruutanoita. Lahden ja ison altaan välissä on harjanne, josta on hyvä kalastaa sekä itse lahti että isomman altaan länsireuna. Kolinan länsireuna on iltapäivästä yöhön saakka alueen varjoisinta aluetta ja siellä on aina kaloja.

Länsireunan kulmauksen pystyy helpoiten kalastamaan siirtymällä kulmaukseen kalapaikalle johtavaa tietä pitkin. Kulmaus on erityisesti vanhempien, jo pidemmän aikaa Kolinassa eläneiden kalojen elinaluetta.

Kolinan isomman altaan itäreunalla sijaitsee saari, jolle on kulku erillistä kävelysiltaa pitkin. Saareen johtavan kävelysillan molemmin puolin on hyvää kalastusaluetta. Erityisen hyvän kalapaikan maineessa on ison altaan itäreuna kohdassa, jossa kalastuslaituri loppuu.

Kolinan itärannalla kasvaa runsaasti puustoa, jonka varjoissa on lähes aina kaloja. Saaresta pystyy kalastamaan todella laajan alueen. Kolinan syvin kohta sijaitsee saaren kärjen ja kalastuslaiturin välisellä alueella. Syvyyttä alueella on yli neljä metriä.

Esteetön kalastus

Kolinasta löytyy laavun läheisyydestä kalastukseen tarkoitettu tasanne, josta on helppoa kalastaa esimerkiksi pyörätuolista. Tasanteelta pystyy kalastamaan laajan alueen ja sen vieressä sijaitseva ilmastin saa veden liikkumaan houkutellen kaloja kalastustasanteen läheisyyteen. Kalastustasanteen vieressä sijaitsee kivistä kasautunut niemi, josta on myös hyvä kalastaa.

Kolinan esteetön kalastustasanne.

Omat kokemukset

Olen kalastanut Kolinan kalapaikassa perholla useita kertoja. Keväällä ja alkukesällä veden ollessa viileää kalat kelpuuttavat useita erilaisia perhoja. Itse käytän yleensä tuolloin intermediate- tai 3-uppoavaa siimaa. Vastaistutetut kalat iskevät hanakasti räikeän värisiin perhoihin, kuten Leecheihin.

Kalojen uitua Kolinassa pidemmän aikaa niiden ottihalukkuus räikeisiin perhoihin laskee ja tuolloin käytän itse pintasiimaa ja pitkän perukkeen päässä olevia nymfejä ja kevyesti häkilöityjä uppoperhoja. Syksyllä Kolinassa pääsee kalastamaan pinnassa ruokailevia kirjolohia.

Henkilökohtaisesti pidän eniten 3-uppoavalla siimalla ja kelluvilla perhoilla kalastamisesta. Pitkän heiton jälkeen hitaalla uitolla uitetut Booby-malliset perhot ovat toimineet hyvin. Yleensä kalastan kahdella perholla. Erikoisin tapahtuma sattui kesällä 2022, jolloin kirjolohi oli ottanut suuhunsa molemmat perhot.

Boobyt toimivat Kolinan kalapaikalla.

Yhteenveto

Maalahdessa, 30 kilometriä Vaasasta etelään, sijaitsee Maalahden urheilukalastajien ylläpitämä Kolinan kalapaikka. Kalapaikka on vanha soranottoalue, jonka rannat on raivattu ja paikalle on kalastusta helpottamaan rakennettu kävelysilta sekä erillinen kalastustasanne. Tasanne ja muutamat muut kohdat soveltuvat pyörätuolista kalastamiseen.

Kolinassa on laavu sekä nuotio- ja ruokailupaikka. Lisäksi Kolinassa on erillinen kalanperkauspaikka, jotta kalojen perkuujätteitä ei jätettäisi rannoille. Kolina koostuu kahdesta erillisestä altaasta, joissa molemmissa on ilmastimet turvaamassa veden riittävän happipitoisuuden. Kalastettavaa Kolinassa riittää ja paikka soveltuu hyvin koko perheen kalastuskohteeksi. Kalastusluvat ostetaan matkapuhelimella ja ohjeet luvan ostamiseen löytyvät parkkipaikalta sekä laavun seinältä.

Laavun takana on lisäksi kalastuspäiväkirja, johon kalastajien toivotaan merkitsevän ylös ottamansa ja takaisin laskemansa kalat. Näin pystytään kontrolloimaan uusien istutusten tarpeellisuus. Parhaat ottipaikat ovat isommassa altaassa sijaitsevan saaren ympäristössä.

Hyvä mahdollisuus kirjolohen kalastukseen

Esteettömälle kalastajalle Kolinan kalapaikka tarjoaa hyvän mahdollisuuden kalastaa kirjolohia eri kalastustavoilla ja tekniikoilla. Isommalla altaalla sijaitsevan kalastustasanteen ympärillä on 50 senttiä korkea puinen aita ja kaiteet, joiden yli on helppo kalastaa. Pienemmän altaan kalastus onnistuu laavulle johtavalta tieltä käsin.

Kolinan kalapaikka soveltuu koko perheen kalastuskohteeksi. Se on suosittu kalastuskohde ja ”istuta ja ongi”-kalapaikoille on Pohjanmaalla selvä tarve. Esteettömään kalastukseen soveltuvia heittopaikkoja on Kolinassa vähän, mutta pienillä muutostöillä sinne olisi mahdollista tehdä lisää helposti saavutettavia heittopaikkoja.

Kokonaisarvosana Kolinan kalapaikalle on 4/5.

Kolinan kalapaikalla on hyvät mahdollisuudet kirjolohen kalastamiseen.