2-2024 Tärkeitä, hyviä rajoituksia Saimaalla ja kylmää kyytiä merialueilla

EU-tasolla tehdään yhä kasvavassa määrin myös vapaa-ajankalastusta koskevia päätöksiä. Silti vapaa-ajankalastajilla ei ole edustusta päätöksenteossa, koska vapaa-ajankalastuksen ei katsota kuuluvan osaksi EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa. Asia on syytä korjata. Kuva: Janne Rautanen.

Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin lohien osalta. Helmikuun puolivälissä saatiin hyviä uutisia, kun Saimaalla kiellettiin pinta- ja välivesiverkot useilla kalatalousalueilla vaelluskalojen suojelemiseksi. Samalla alimmat pyyntimitat nousivat. Rajoitukset koskevat myös järvilohen vaellusreittejä.

Rajoitukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta ja koskevat Heinävedenreitin, Haukiveden, Puumalan ja Mikkeli-Luonterin kalatalousalueen vesiä. Rajoitukset perustuvat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin ja niistä annettuihin lausuntoihin. Ne asetettiin voimaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksellä.

Päätösten taustalla on Saimaan kalatalousalueiden kalastuksensäätelysuunnitelmat, joita me Suomen Vapaa-ajankalastajat olemme pitäneet uhanalaisten vaelluskalojen osalta monin paikoin riittämättöminä. Nyt tehdyt kalastusrajoituspäätökset ovat merkittäviä, mutta tarpeellisia ja perusteltuja. Toivottavasti vastaavat rajoitukset saadaan voimaan lopuillekin keskeisille järvilohen vaellusreitin alueille.

Toivomme, että Saimaan kalastajilla riittää ymmärrystä rajoitusten tarpeellisuudelle sekä vetoamme heihin, ettei istutettuja järvilohia kohdennetusti pyydettäisi ja mahdolliset luvallisetkin kalat vapautettaisiin.

xxx

Helmikuun lopussa maa- ja metsätalousministeriö kertoi Suomen aikovan järjestää kalastuksen Pohjanlahdella tieteellisen periaatteen mukaisesti Ljungan-joen lohen suojelemiseksi ja suunniteltujen kalastusrajoitusten mukaisesti.

Suomi esittää tieteellisen lohenkalastuksen aloittamista 27.5. Selkämerellä, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä. Kyseessä on neljän viikon viivästys kalastuskauden aloitukseen. Suomi on anonut tieteelliseen kalastukseen poikkeuslupaa sekä vapaa-ajan- että kaupalliseen kalastukseen.

Saamiemme tietojen mukaan lohen uistelijoille ollaan tarjoamassa kylmää kyytiä, eikä vapaa-ajankalastus saa EU:n lupaa lohen tieteelliseen uisteluun. Tällöin rasvaevällisiä lohia saisi ottaa saaliiksi kiintiön puitteissa vain Merenkurkusta pohjoiseen olevalla rannikkoalueella 1.5.- 31.8. sekä Suomenlahdella ilman aikarajaa. Muualla merellä uistellen saa ottaa yhden rasvaeväleikatun lohen vuorokaudessa kalastajaa kohden.

Päätös tarkoittaisi lohenuistelun merkittävää vähenemistä tai jopa loppumista Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. Jos samaan aikaan kaupallinen tieteellinen luonnonlohien pyynti sallitaan, on eduskunnankin edellyttämä kaupallisen- ja vapaa-ajankalastuksen yhdenvertainen asema ja huomioon ottaminen päätöksenteossa jälleen pelkkää sanahelinää.

Ottaen huomioon Tornionjoen sekä monien muiden lohijokien heikon tilan, mahdollinen kalastus tulisi kohdentaa nimenomaan lohen uisteluun, jossa saalismäärät ovat hyvin maltillisia. Silti lohenuistelun taloudelliset vaikutukset ovat suuret.

Tätä kirjoittaessa lohenkalastuksen säännöt kuluvalle kaudelle ovat edelleen avoinna, sillä esitys etenee vielä EU-komission hyväksyttäväksi. Käypä asian kanssa nyt miten tahansa, peräänkuulutamme vapaa-ajankalastukselle oikeudenmukaisempaa asemaa sekä kansainvälisessä että kotimaan kalastuspolitiikassa.

Lue lisää: vapaa-ajankalastaja.fi/lohenkalastus290224 ja …/lohenkalastus270224.

Annetaan lohisopan kiehua ja keitetään me soppamme vaikkapa kevään ensimmäisistä siioista tai viime jäiden ahvenista!

Jaana Vetikko