1-2024 Kalastus maistuu muutoksista huolimatta

Saaliiksi otettava kala on lopetettava nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla olipa kyseessä sitten kalastuskilpailu tai kalastaminen huvikseen. Kuva: Jaana Vetikko.

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia myös vapaa-ajankalastajille. Valitettavasti järjestömme vastustuksesta huolimatta kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuus laajeni 65-69-vuotiaisiin. Tosin ne, jotka maksuvapauden ehtivät saavuttaa viime vuoden loppuun mennessä eli 1958 ja sitä aiemmin syntyneet, säilyttävät sen. Muutoin maksuvelvollisia ovat kaikki 18-69-vuotiaat kalastaessaan maksua edellyttävillä tavoilla.

Toivon todella, ettei muutos vähennä ikäihmisten haluja harrastaa kalastusta. He, kun ovat myös erittäin tärkeässä roolissa siirtämässä kalastus- ja kalankäsittelytaitoja nuoremmille.

Toinen muutos koskee kalojen käsittelyä niin vapautus- kuin saaliiksi ottamistilanteissa. Saaliiksi otettavat kalat on lopetettava nopeasti ja kivuttomasti olipa kyseessä sitten kalastuskilpailu tai hupikalastus. Laki ei myöskään tee eroa kalalajien suhteen. Kalan vapauttaminen on silti edelleen sallittua, vaikka muunlaista tietoakin on näkynyt, sekä rauhoitettujen ja alamittaisten kalojen osalta pakollistakin. Vapautettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos kala on selvästi vahingoittunut, on se lopetettava ennen veteen laskemista. Järjestömme neuvontatyössä kalankäsittelyä näin on opastettu jo vuosia, mutta osalle kilpailijoista muutos ei ole mieluinen.

Toivon, että muutosta harmittelevat ymmärtävät lakipykälien olevan kompromissi tilanteessa, jossa oli esillä laajempiakin kalastuksen kieltoehdotuksia. Nämä säädökset mahdollistavat kalastuksen harrastamisen ja myös kalastuskilpailuiden jatkamisen kutakuinkin entiseen tapaan.

Kolmas muutos koskee ilmoitusvelvollisuutta eräiden kalalajien osalta. Kalalajit täsmentyvät myöhemmin annettavassa asetuksessa, mutta keskusteluissa ovat olleet lohi, taimen, järvilohi, Vuoksen vesistön nieriä, ankerias ja kyttyrälohi. Muiden kalojen osalta saaliin ilmoittaminen on jatkossakin vapaaehtoista.

Toivon, että kalastuksen harrastajat ottavat runsain joukoin käyttöön Omakala-mobiilisovelluksen, jolla saaliin ilmoittaminen on helppoa. Jäsenillemme on myös luvassa integraatio Omakalan ja OmaSVK-mobiilipalvelun välille, jolloin eri tunnuksia ei tarvita. Olethan sinäkin jo ottanut käyttöösi OmaSVK:n?

Kalastus maistuu järjestössämme myös tänä vuonna. Kannustamme kokeilemaan eri kalastustapoja, oppimaan kalankäsittelyä, valmistamaan eri kalalajeja ruoaksi ja ennen kaikkea nauttimaan harrastuksesta!

Jaana Vetikko