Ankeriaalle esitetään pitkää rauhoitusaikaa – pyynti olisi sallittua vain heinäkuussa

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että tulevaisuudessa ankeriasta saisi Suomessa pyytää vain heinäkuussa. Muulloin se olisi koko Suomessa rauhoitettu. Kuva: Tapio Gustafsson/Kalatalouden Keskusliitto

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun ankeriaan kalastus kiellettäisiin Suomessa kokonaan lukuun ottamatta heinäkuuta. Lausuntoja voi antaa 28.6.2022 saakka.

Asetusmuutoksella toimeenpantaisiin EU-asetuksessa (2022/109) ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen kuukauden ajaksi elokuun alun ja helmikuun lopun välillä. Kiellon tarkoituksena on kattaa ankeriaan suurimman vaelluksen ajankohdat.

Kielto koskisi myös sisävesiä

Maa- ja metsätalousministeriö esittää rauhoitusajaksi koko vuotta heinäkuuta lukuun ottamatta eli huomattavasti pidempää rauhoitusaikaa kuin EU-asetuksen vaatimus. Kalastuskielto koskisi myös sisävesiä. Perusteina ovat ankeriaan uhanalaisuus ja vaelluskäyttäytyminen Suomessa.

Tällä hetkellä maassamme voimassa oleva ankeriaan rauhoitusaika (1.10.-31.1) kohdistuu ajanjaksoon, joka ei kata ankeriaan vaelluksen keskeisimpiä ajanjaksoja.

Maa- ja metsätalousministeriön esityksessä ankeriaan kalastus sallittaisiin heinäkuuksi, joka ei ole ankeriaan merkittävää vaellusaikaa. Ankeriasta on viime vuosikymmeninä istutettu runsaasti myös vesiin, joista sillä ei ole vaellusyhteyttä kudulle. Nämä istukkaat eivät siis edistä kannan elinvoimaisuutta. Kalastus heinäkuussa kohdistuisi erityisesti näihin istukkaisiin.

Harvinainen saalislaji

Ankerias on Suomessa harvinainen saalislaji, jota pyydetään lähinnä vapaa-ajankalastuksessa. Vuosittainen saalis on ollut yhteensä noin 2 000-10 000 kiloa, josta puolet pyydetään merialueelta ja puolet sisävesistä.

Ankeriaan kaupallista kalastusta ei sisävesillä ole juurikaan ja merialueella saalis on viime vuosina ollut alle 500 kiloa vuodessa. Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki peräisin istutuksista.

Muutoksessa myös loheen liittyvä lisäys

Asetusmuutoksessa on myös loheen liittyvä informatiivinen lisäys liittyen EU-neuvoston asetukseen 2021/1888. Tämä jo voimassa oleva EU-neuvoston asetus rajoittaa vapaa-ajankalastajien lohen saalismäärää tietyillä merialueilla. Rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta kalastusrajoitus.fi

Lausuntopyyntö löytyy osoitteesta https://mmm.fi/lausunnolla