Vapaa-ajankalastuksen tiedonkeruuseen kehitetty Omakala-sovellus julkaistu – sisältää myös monipuoliset kalastusharrastusta tukevat palvelut

Omakala on maksuton sovellus vapaa-ajankalastajien käyttöön.

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt Omakala-sovelluksen vapaa-ajankalastukseen liittyvään tiedonkeruuseen. Sovellukseen tallennettua tietoa käytetään tutkimuksessa, kalakantojen kestävän käytön suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut Omakala-sovelluksen kehittämistä.

Ilmainen sovellus tarjoaa kalastajalle muun muassa monipuolisen kalastuspäiväkirjan, valtion kalastusrajoitukset suoraan kartalla ja tietojen karttumisen myötä mahdollisuuden katsoa yhteenvetotietoja esimerkiksi saalismääristä vesistöittäin.

”Omakalaa on kehitetty tutkimuksen näkökulmasta. Kun saadaan kattavasti tietoa vapaa-ajankalastuksesta ja kalakantojen tilasta, voidaan selvittää kalakantojen muutosten syitä ja tuottaa laadukasta tutkimustietoa päätöksenteon tueks”i, kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Kalastusta sinne, missä se on kestävästi mahdollista

Omakala-sovellus on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä, ja sen käyttö on vapaaehtoista. Sovellus on ladattavissa Google Play sekä Apple App Store -sovelluskaupoista.

”Toivomme, että palvelu otetaan mahdollisimman laajasti käyttöön. Mitä enemmän saamme faktatietoa saaliista ja kalastuksesta, sitä luotettavampaa tietoa tutkimus voi tuottaa päätöksentekoa varten. Eli varjellaan kalakantoja siellä, missä siihen on tarvetta ja mahdollistetaan enemmän kalastusta siellä, missä se on kestävästi mahdollista”, Holmala tiivistää.

Yhteenvetotietoa yleiseen käyttöön

Omakalassa tarkat saalistiedot näkyvät sellaisenaan vain tietojen tallentajalle itselleen. Muille Omakalan käyttäjille tiedot näkyvät ainoastaan osana useiden käyttäjien yhteenvetotietoa. Lisäksi Luke tuottaa viranomaiskäyttöön analyysiraportteja. Raporteissa ei ole henkilötietoja, eivätkä tallennetut havainnot näy yksittäisinä tietoina.

Omakalaa on kehitetty yhteistyössä vapaa-ajankalastajien kanssa. Se on ollut testikäytössä Saaristomerellä, ja kalastajien näkemyksiä on selvitetty haastatteluilla. Palvelua kehitetään myös jatkossa kalastajilta saatavan palautteen pohjalta.

Palveluun ja sen käyttöön voi tutustua osoitteessa omakala.fi sekä esittelyvideon kautta. Lisäksi palvelua esitellään Erämessuilla Riihimäellä 9.-12.6.

Tiedolla varmistetaan lainsäädännön pysyminen ajassa

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut Omakala-sovelluksen kehittämistä noin miljoonalla eurolla, ja saalispalautejärjestelmän kehittäminen on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmatavoitteeksi.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain tarkoitus on järjestää kalavarojen käyttö ja hoito ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi. Kaupallisen kalastuksen saalismääriä seurataan tarkasti, mutta vapaa-ajankalastajien saaliista tai pyynnistä tietoa on niukemmin.

”Laajan elinkierron kalalajeista sekä uhanalaisista ja heikentyneistä kannoista tarvitaan tarkempaa tietoa päätöksentekijöille kestävän kalastuksen varmistamiseksi. Omakala-sovellus on parhaimmillaan tehokas viestintäkanavana hallinnon ja kalastajien välillä. Hallinto saa arvokasta tietoa kalastajilta päätöksenteon tueksi ja kalastajat taas saavat tietoa muun muassa alueellisista kalastusrajoituksista”, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vaihtoehtoinen kanava myös mahdollisille lakisääteisille saalisilmoituksille

Kalastuslain tarkoituksena on tietoon perustuen järjestää kalavarojen käyttö ja hoito kestävästi. Erityisen tärkeää on saada tietoa voimakkaasti säännellyistä uhanalaisista lajeista. Tällä hetkellä tätä tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalastuslain muutosta.

Esityksessä ehdotetaan, että vapaa-ajankalastajat olisivat velvollisia ilmoittamaan saalismääränsä tiettyjen uhanalaisten lajien osalta Luonnonvarakeskukselle. Esitys annetaan eduskunnalle lausuntokierroksen jälkeen. Omakala olisi vapaa-ajankalastajille yksi vaihtoehtoinen kanava myös mahdollisten lakisääteisten saalisilmoitusten tekemiseen.

Omakala pähkinänkuoressa
• Maksuton sovellus vapaa-ajankalastajien käyttöön
• Ladattavissa Google Play sekä Apple App Store -sovelluskaupoista
• Sisältää monipuolisen kalastuspäiväkirjan, jonne voi tallentaa tiedot eri tavoin saaliiksi saaduista tai vapautetuista Suomessa esiintyvistä kalalajeista
• Kalastusrajoitukset näkyvät myös kartalla
• Suomessa esiintyvien kalalajin tunnistamista helpottavat piirroskuvat
• Ajankohtaistiedotteita kalastoseurannoista
• Tietojen karttuessa palveluun tuotetaan karkeistettua yhteenvetotietoa saalismääristä ja lajeista vesistöittäin
• Vapaaehtoinen käyttö
• Lisätietoa: omakala.fi ja Facebookissa: Omakala

Omakala-palvelu sisältää myös monipuolisen saalispäiväkirjan.