ELY-keskukselta 65 000 euroa Lapin vesien tilaa parantaviin hankkeisiin – uusi rahoitushaku alkaa lokakuussa

Ranuan Kuusijärvellä pyydettiin avorysällä vuonna 2021. Kuva: Pekka Jokitalo

Lapin ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville hankkeille lähes 65 000 euroa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Suunnitellut kunnostustoimenpiteet kohdistuvat vesistöihin, joiden ekologinen tila on merkittävästi heikentynyt tai riskissä heikentyä. Lisäksi kunnostustoimenpiteitä kohdennetaan hankkeisiin, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tavoitteita. Vuoden 2022 avustusmäärärahat kohdennettiin kuudelle hankkeelle.

Yleisimpiä toimenpiteitä hankkeissa ovat ns. vähempiarvoisen kalan hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto. Lisäksi toimenpiteinä on koekalastusta ja valuma-alueella tehtävien vesiensuojeluratkaisujen toteuttamista. Muutamassa hankkeessa järjestetään vesistökunnostusteemaisia tilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille kuntalaisille.

Lapin alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat

• Kolarin Pasmajärven vesien- ja kalastuksen hoidon toimenpiteet, Honkaniemen osakaskunta
• Rovaniemen Kuoksajärven kunnostus, Sonkulen osakaskunta
• Rovaniemen Pisajärven kunnostus, Leipeen ja Pisan erämiehet ry.
• Rovaniemen Vuoskujärven kunnostus, Viirin osakaskunta
• Sodankylän Kelujärven kunnostus, Kelujärven osakaskunta
• Sodankylän Orajärven kunnostus, Orajärven vesialueen osakaskunta

Kunnostustarve johtuu järvissä yleensä liiallisesta kuormituksesta, joka aiheuttaa rehevöitymistä, mataloitumista ja umpeenkasvua. Virtavesissä kunnostustarve voi olla myös seurausta patojen ja perkauksen haitoista. Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi sekä luonnon että ihmisten hyvinvointiin.

Uusi rahoitushaku loka-marraskuussa

Lokakuussa on jälleen mahdollista hakea rahoitusta vesistökunnostukseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintaan. Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja monitavoitteista kestävää vesienhallintaa sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden maanomistajien yhteistyötä.

Avustusta voi hakea esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. Haku alkaa 18.10.2022 ja päättyy 30.11.2022. Lapin ELY-keskuksesta on hyvä kysyä neuvoa hankkeen suunnitteluun ja avustuksen hakemiseen. Hausta ilmoitetaan tarkemmin vielä syksyn aikana.