Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma on hyväksytty – julkisen rahoituksen määrä on noin 140 miljoonaa euroa

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston äskettäin hyväksytyssä Suomen ohjelmassa uutena rahoitusmuotona otetaan käyttöön mm. yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukeminen.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy syyskuussa komission hyväksyttyä elokuun alussa Suomen ohjelman vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 miljoonaa euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan.

Ohjelmasta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämis- ja investointihankkeita sekä kalatalouden ympäristötoimia. Rahoitusta suunnataan myös kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan liittyvien viranomaistoimintojen toteuttamiseen sekä kalatalouden paikalliseen kehittämiseen.

Tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan kulutusta, edistää kalavarojen kestävää ja vastuullista käyttöä ja vauhdittaa koko kalataloussektorin uudistumista ja digitalisoitumista. Uutena rahoitusmuotona käyttöön otetaan mm. yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukeminen.

Ministeri Kurvinen: kotimaisessa kalassa on valtava potentiaali

”Kotimaisessa kalassa on valtava potentiaali: lisääntyneellä kotimaisen kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittäviä, myönteisiä vaikutuksia Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen. Näiden edistämisessä EMKVR-ohjelma on keskeisessä roolissa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

”Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa ja ohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä suomalaisten kalan kulutus olisi kasvanut kahteen annokseen viikossa”, Kurvinen lisää.

Ohjelma-asiakirjan lisäksi rahaston toimeenpanoa ohjaa EU-lainsäädäntö, kansallinen lainsäädäntö, komission ja Suomen viranomaisten antamat ohjeet sekä ohjelman seurantakomitean asettamat valintakriteerit.