Erävalvonta 2017: Kalastusrikkeissä selkeä laskusuunta – kehitys positiivista myös Saimaalla

Valtion vesialueilla viime vuonna kalastaneista 84,1 prosenttia selvisi erätarkastuksista puhtain paperein. He noudattivat lakia ja myös luvat olivat asianmukaisessa kunnossa. Kuva: Janne Narkiniemi

Metsähallituksen erätarkastajat havaitsivat tarkastuksissaan viime vuonna kaikkiaan 930 rikettä. Hieman yli puolet rikkeistä ilmeni jälleen kalastuksenvalvonnassa, mutta osuus pieneni yli 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Positiivista kalastuksen osalta on myös se, että pitkäjänteinen valvonta Saimaalla on alkanut tuottaa tulosta ja rikkeiden määrä vähentyi siellä selvästi. Vuonna 2016 rike todettiin 30 prosentissa tarkastuksista, mutta viime vuonna vastaava luku oli 23,8 prosenttia. Saimaalla kaikista kalastukseen kohdistuneista tarkastuksista kolmasosa tehtiin saimaannorpan suojeluprojektiin liittyen.

Myös rikkeiden kokonaismäärä, kun metsästys ja maastoliikenne myös lasketaan mukaan, jatkoi laskuaan ollen alimmillaan sitten vuoden 2013. Erävalvontaraportin mukaan erätarkastajat tekivät viime vuonna 9525 tarkastusta. Rikkeitä niissä todettiin 9,8 prosentissa tapauksista, mikä on 0,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 612 tapauksessa rikottiin jotain lakia ja 318 tapauksessa lupa-asiat eivät olleet kunnossa.

Maastoliikenteessä suhteessa eniten rikkeitä

Rikkeistä 52,7 prosenttia liittyi kalastukseen (muutos edellisvuoteen -8,5 %), 20 prosenttia maastoliikenteeseen (+0,8 %) ja 6,8 prosenttia metsästykseen (+1,5 %). Loput todetut rikkeet liittyivät mm. vesiliikenteeseen, jätelakiin, jokamiehenoikeuksiin jne.

Suhteellisesti eniten huomautettavaa oli maastoliikenteessä, sillä peräti yli 20 prosenttia tarkastetuista kelkkailijoista ajoi ilman lupaa tai syyllistyi laittomuuksiin.

Vähiten luvattomuuksia ja laittomuuksia havaittiin metsästyksen valvonnassa, sillä vain kolme prosenttia tarkastetuista metsästäjistä rikkoi tavalla tai toisella lakia. Yleisin laittomuus oli kuljettaa asetta suojaamattomana autossa. Asiaankuuluva metsästyslupa puuttui 0,3 prosentilta tarkastetuista metsästäjistä.

Kalastajista yli 80 prosentilla puhtaat paperit

Kalastajia erätarkastajat kohtasivat edellisvuotta vähemmän – mahdollisesti sateisen kesän takia. Näin ollen pyydystarkastusten osuus tarkastusten kokonaismäärästä oli edellisvuotta suurempi. Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 3072 ja puhtain paperein selvittiin 84,1-prosenttisesti. Laillisuusasioihin jouduttiin puuttumaan 12,3 prosentissa tapauksista.

Suurin osa laillisuusrikkeistä oli totuttuun tapaan puutteellisia pyydysmerkintöjä, mutta muutamissa tapauksissa verkkoja oli jäänyt merkinnöittä pyyntiin jään alle pitkäksi aikaa. Kalastuslain uudistuksen jälkeen vallinneesta huomautuslinjasta siirryttiin kovempiin toimenpiteisiin ja merkitsemättömiä pyydyksiä kerättiin aiempaa enemmän pois ja toimitettiin poliisille.

Lupa-asiat olivat kalastajilla laillisuusasioita paremmin hoidossa, sillä luvallisuusrikkeitä tarkastuksista oli vain 3,5 prosenttia. Useimmiten kyseessä oli lupaehtojen rikkominen tai luvan kestoajan ylittäminen.

Sosiaalisen median merkitys kasvaa

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä erävalvonnan apuväline. Somessa paitsi tehdään erätarkastajien työtä tunnetuksi, myös vastataan asiakkaiden kysymyksiin ja jaetaan tietoa lainmukaisista käytännöistä.

Erävalvonnan Facebook-sivulla (facebook.com/eravalvonta) oli vuoden 2017 lopussa yli 3500 seuraajaa, mikä tarkoittaa 42 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Parhaimmillaan julkaisujen kattavuus oli kuukaudessa 50 000. Sivustolla käytiin myös vilkasta keskustelua. Erätarkastajien ottamia kuvia alettiin Facebook-sivun lisäksi julkaista myös Erälupien Instagram-tilillä.

Erävalvontaa valtion mailla

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa valtion maa- ja vesialueilla. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta. Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet.

Erätarkastajien apuna on satoja paikallisia erävalvojia. Lisäksi Metsähallituksen muu henkilöstö valvoo muun muassa kalastuksen ja metsästyksen luvallisuutta erätarkastajien ohjauksessa. Erätarkastajat tekevät yhteistyössä myös muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Erätarkastajan ja -valvojan tunnistaa hihamerkistä ja yleensä myös moottorikelkan tai veneen tunnuksista. Monilla erävalvonnan ammattilaisilla on sekä metsäalan että poliisin koulutus.