Erävalvontaraportti 2023: Valvonta väheni, mutta rikoksia ja rikkomuksia paljastui aiempaa enemmän – kalastajien sakkojen määrä kaksinkertaistui

”Perusvalvonnassa rikkeettömien metsästäjien ja kalastajien osuus on lähes sata prosenttia, mutta sitten voi paljastua laaja kokonaisuus, johon liittyy useita henkilöitä ja rikosnimikkeitä”, erävalvontapäällikkö Henri Pelkonen sanoo. Kuva: Juha Ojaharju. Kuvituskuva.

Luvaton kalastus ja laittomat keinot suurpetojen pyynnissä lisääntyivät viime vuonna, selviää tänään julkaistusta Metsähallituksen erävalvontaraportista 2023. Erävalvonta tarkasti vuoden aikana lähes 7 000 luonnossa liikkujaa. Tarkastuksista seurasi 520 toimenpidettä: 57 tapausta siirtyi esitutkintaan ja 463 johti lievempiin toimiin.

Erävalvonta väheni viime vuonna Metsähallituksen säästöjen seurauksena. Siitä huolimatta rikoksia ja rikkomuksia paljastui edellisvuotta enemmän. ”Tämä osoittaa, että erävalvontaa pitäisi pystyä lisäämään. Oli yllättävää huomata, että ihmiset kalastivat ilman lupaa useammin kuin ennen”, erävalvontapäällikkö Henri Pelkonen Metsähallituksesta sanoo.

Kuitenkin lähes kaikki luonnossa liikkujat kunnioittavat sääntöjä. ”Perusvalvonnassa rikkeettömien metsästäjien ja kalastajien osuus on lähes sata prosenttia, mutta sitten voi paljastua laaja kokonaisuus, johon liittyy useita henkilöitä ja rikosnimikkeitä”, Pelkonen mainitsee.

Sakko kirjoitettiin 58 kalastajalle

Erävalvonta tarkasti lähes 2500 kalastajaa. Heistä 58:lle kirjoitettiin sakko, koska kalastuslupa tai pakollinen kalastonhoitomaksu puuttuivat. Sakkojen määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta.

Metsästäjien lupa-asiat olivat hyvin kunnossa, mutta erävalvonta paljasti muita tapauksia, jotka saivat erävalvontapäällikön mietteliääksi. ”Hirvenmetsästäjät käyttivät kolmessa tapauksessa laittomasti moottorikelkkaa hyväkseen. Lisäksi hirviä ammuttiin jo ennen metsästyskauden alkua ja muutamassa tapauksessa oman lupa-alueen ulkopuolelle”, Pelkonen luettelee.

Historian laajin metsästysrikoskokonaisuus paljastui

Erävalvonta ja muut valvontaviranomaiset paljastivat Suomen historian laajimman metsästysrikoskokonaisuuden, jossa suurpetoja epäillään tapetun laittomasti. Tapausta tutkii Itä-Suomen poliisi. Lisäksi valvonnassa paljastui kaksi muuta epäiltyä laitonta tappoa ja laittomia karhunpyyntimenetelmiä: kaksi haaskaa ja yksi pyynnissä ollut häkki.

Erätarkastajat valvoivat myös retkeilyä luonnonsuojelualueilla. Yleisimmät epäkohdat liittyivät jälleen tulentekoon: nuotioita tehdään metsäpalovaroituksen aikana tai väärille paikoille. Lisäksi polttopuita haettiin valtion alueilta luvattomasti, joskus jopa nuotiopaikkojen liiteristä omaan käyttöön.

Erävalvontaraportista 2023 (Eräluvat.fi)