Lakiesitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella annettiin eduskunnalle – yritetään saada käsiteltyä vielä ennen nykyisen eduskuntakauden päättymistä

Jotta lohikantojen elpyminen voisi käynnistyä, tarvitaan Tenoon ja sivujokiin enemmän emokaloja. Siksi lohenkalastuskieltoa on esitetty jatkettavaksi.

Hallituksen esitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella vuonna 2023 annettiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa torstaina 17.11.2022. Lohenkalastus esitetään kiellettäväksi Tenolla lohikantojen elpymisen mahdollistamiseksi.

Tenon lohikantojen tila on edelleen hyvin heikko. Tenon vesistön kaikuluotaus-, videoseuranta- ja sukelluslaskentojen tutkimustuloksista on selvinnyt, että Tenon lohikantojen tila on enintään vuoden 2021 tasolla tai hieman tätä heikompi.

Lisäksi ennuste arvokkaiden suurempien, useamman vuoden meressä kasvaneiden emolohien määrästä tulevina vuosina on hyvin heikko perustuen yhden merivuoden lohien (tittien) nousumäärän. Jotta lohikantojen elpyminen voisi käynnistyä, tarvitaan Tenoon ja sivujokiin enemmän emokaloja. Siksi lohenkalastuskieltoa on esitetty jatkettavaksi.

Edes hyvin vähäistä lohenkalastusta ei sallita

Koska Tenojoki on Norjan ja Suomen välinen rajajoki, tehdään lohenkalastusta koskevat ratkaisut vuosittain yhdessä Norjan kanssa. Lisäksi kalastuskielto tai voimakkaat rajoitukset on käsiteltävä Suomen eduskunnassa.

Asiassa on yritetty neuvotella ratkaisua hyvin vähäisestä lohen kalastusmahdollisuudesta. Tässä ei kuitenkaan saavutettu tulosta, sillä vaihtoehdot eivät osoittautuneet toteuttamiskelpoisiksi. Ratkaisuja ehdottaneilla tahoilla oli suuria näkemyseroja tilanteen mahdollistamasta kalastuksesta.

Laki saatava käsiteltyä ennen nykyisen eduskuntakauden päättymistä

Tenon lohenkalastuskieltoa koskeva lakiesitys etenee jo nyt eduskuntaan, jotta se on mahdollista saada käsiteltyä ennen nykyisen eduskuntakauden päättymistä. Muuten laki ei ehtisi tulla voimaan ennen kalastuskauden alkua.

Lakiesityksessä on myös pykälä, joka antaisi puitteet kyttyrälohen hallituille pyyntihankkeille ensi kesänä, jolloin on jälleen odotettavissa tämän vieraslajin voimakas nousuvaellus Tenoon.