Etelä-Savoon perustettiin 19 suurta osakaskuntaa – alueellisesti valtava ja valtakunnallisesti merkittävä hanke

Suuret osakaskunnat helpottavat kalastuksen järjestämistä. Kuva: Jaana Vetikko.

Etelä-Savossa on saatu päätökseen valtakunnallisesti ainutlaatuinen hanke, jossa yhdistettiin 458 vesialueen osakaskuntaa 19 suureksi osakaskunnaksi. Operaatio on mittakaavassaan ainutlaatuinen koko valtakunnassa. Suuret vesialueiden osakaskunnat pystyvät muun muassa myymään kalastuslupia keskitetysti laajoille alueille.

Metsähallituksen hallinnoima hanke yhdisti Etelä-Savon kalavesiä kolmen vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää osakaskuntia 50 000 hehtaarin alueella, mutta lopulta yhdistettyjä alueita kertyikin yli 121 000 hehtaaria.

Aika oli kypsä

”Aika oli kypsä”, Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen sanoo. ”Osakaskunnat olivat hanketyöntekijöihin oma-aloitteisesti yhteydessä ja halusivat mukaan. Periaatteemme oli, että hanke tarjosi mahdollisuuden yhdistyä.”

Hanke sai nimekseen Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla. Siinä olivat mukana Metsähallituksen lisäksi ELY-keskukset, alueen kunnat, kalatalousalueet ja osakaskunnat.

”Näin suuressa mittakaavassa ei ole koskaan tapahtunut yhdistymisiä Suomessa. Tämä on alueellisesti valtava ja valtakunnallisesti merkittävä hanke”, Eero Hartikainen sanoo.

Keski-Puula pinta-alaltaan suurin

Esimerkiksi uudessa Pohjois-Haukiveden osakaskunnassa yhdistyy peräti 66 osakaskuntaa ja yksityistä vesialueen omistajaa. Uusi osakaskunta tarjoaa palveluitaan osoitteessa pohjois-haukivesi.fi.

Pinta-alaltaan suurin perustettu osakaskunta on Keski-Puulan osakaskunta, jossa yhdistyy 28 osakaskuntaa ja vesialueen omistajaa peräti 19 000 hehtaarin vesialueeksi. Osakaskunnan palvelut löytyvät osoitteesta keskipuula.net.

Myös suurin osa muista uusista osakaskunnista on perustanut verkkosivuston, josta esimerkiksi kalastajat löytävät tietoa. Heidän ei enää tarvitse koputtaa umpimähkään talojen oville kysyäkseen, kuka myy alueelle verkkolupia.

Vesialueiden omistajien perusyksikkö

Osakaskunta on vesialueiden omistajien perusyksikkö, joka hallitsee muun muassa kalastuslupien myyntiä alueelleen. Osakaskuntaan kuuluvat kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen vesialueeseen.

Suurista osakaskunnista on paljon etua. ”Kalastuksen järjestäminen helpottuu. Myös osakkaat saavat kalastusoikeuden entistä laajemmalle alueelle”, Eero Hartikainen sanoo.

Jopa mökkikiinteistöjen arvo, vähintään arvostus, voi Hartikaisen mukaan nousta. Monella kiinteistön omistajalla, jolla on ollut osuus yhteiseen vesialueeseen, kalavedet ovat yhdistymisen myötä laajentuneet kymmenkertaisiksi.

Lisää hankkeesta