Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Tornionjoen kalastusmääräyksistä – lyijyn käytön lopettamisesta heittopainoissa pyritään sopimaan paikallisesti

Ainoat uudet määräykset Tornionjoella kaudella 2020 koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueelta saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen kalastusta Kilpisjärvessä koko syyskauden ajan.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista kaudelle 2020 ja keväälle 2021. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2020 alkaen.

Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2020 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2019. Ainoat uudet määräykset koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen kalastusta Kilpisjärvessä koko syyskauden ajan.

Ministeriön tiedotteessa kerrotaan myös, että rasvaeväleikatun taimenen saaliiksi ottamista merellä tullaan seuraamaan, jotta varmistetaan, ettei järjestely johda luonnonvaraisten taimenten pyyntipaineen kasvuun.

Kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta

Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti Ruotsille, että jokikalastuksessa kiellettäisiin uppoavien heittopainojen käyttö. Tältä osin sovittiin, että kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta tulevalla kaudella ja että pyritään paikallisesti sopimaan siitä, että heittopainoissa ei käytetä lyijyä.

Suomi ehdotti neuvotteluissa, että Tornionjoen kalastussääntöön kuuluvalla merialueella rysiä tulisi nostaa merestä, kun lohikiintiö on täyttynyt tai vähintään kerran päivässä kokea rysät ja tyhjentää lohet niistä. Tästä ei voitu sopia, mutta keskustelu aiheesta jatkuu syksyllä.

Suomi ja Ruotsi jatkavat lisäksi keskusteluja Tornionjoen kalastusta koskevasta pidemmän aikavälin strategiasta.

Sähköistä saalisilmoitusjärjestelmää testataan ensi kesänä

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää.

Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukainen pöytäkirja julkaistaan myös valtiosopimussarjassa.

Tornionjoella on tarkoitus myös testata sähköisen saalisilmoitusjärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja tulevana kesänä. Osaa luvanmyyntipaikoista koskevan kokeilun tarkoitus on kartoittaa toimivaa tapaa, jolla kalastajat voisivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimus- ja tilastointikäyttöä varten.