Finnforel ja WWF Suomi yhteistyöhön vaelluskalojen suojelemiseksi

Saimaan Tuoreen kalat kasvatetaan katon alla sisäaltaissa. Tuotantolaitoksen tarvitsemasta energiasta kolmannes tuotetaan katolle asennetulla aurinkovoimalalla.

Suomalainen ympäristöystävällisemmän kalankasvatuksen suunnannäyttäjä Finnforel ja ympäristöjärjestö WWF Suomi ovat käynnistäneet yhteistyön. Jokaisesta myydystä Saimaan Tuoreen tuotteesta lahjoitetaan osuus WWF:lle uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi Saimaalla.

Saimaan Tuore -tuotteistaan tunnettu Finnforel on ensimmäinen suomalainen kalankasvatusyritys, jonka kanssa WWF Suomi on solminut yhteistyösopimuksen. Finnforel kasvattaa kirjolohta ainutlaatuisella suljetulla kiertovesijärjestelmällä.

“Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstä WWF Suomen kanssa. Olemme alusta asti tehneet töitä suurella sydämellä ja ympäristöystävällisyys on kulmakivemme”, Finnforel Oy:n toimitusjohtaja Janne Reunanen kertoo.

”Kiinnostuimme yhteistyöstä Finnforelin kanssa, sillä kiertovesikasvatus on uusi ja nykyaikainen tuotantotapa, joka mahdollistaa ruokakalan kasvatuksen huomattavasti tavanomaista pienemmillä rehevöittävillä päästöillä”, kertoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Yhteistyöllä tuetaan uhanalaisten kalakantojen suojelua

Elokuun alussa käynnistyneen yhteistyön myötä Finnforel lahjoittaa prosentin osuuden jokaisesta myydystä Saimaan Tuoreen tuotteesta WWF Suomen uhanalaisia luonnonkalakantoja suojeleviin hankkeisiin Saimaan alueella. Jokien ja purojen patoamisen sekä perkaamisen seurauksena kaikki Suomen vaelluskalalajit ovat nykyisin uhanalaisia.

“On hienoa, että Finnforel haluaa osallistua uhanalaisten vaelluskalakantojen suojeluun ja elvyttämiseen”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Yhteistyösopimus kattaa kuluvan vuoden lisäksi kaksi seuraavaa vuotta. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa varainkeruu kestää kolme kuukautta. Myöhemmin tuettavat kohteet Finnforel päättää yhdessä WWF Suomen kanssa.

Ympäristöystävällisyys perustuu pieneen vedenkäyttöön

Saimaan Tuoreen kiertovesikasvattamo sijaitsee Pohjois-Savossa Varkaudessa. Sen tuotantokapasiteetti on miljoona kiloa vuodessa. Kalat kasvatetaan katon alla hallissa tarkasti optimoidussa ympäristössä. Vesi otetaan Saimaasta ja vaikka se on jo valmiiksi puhdasta, sitä puhdistetaan jatkuvasti.

Vesi suodatetaan, biofilteröidään, desinfioidaan sekä hapetetaan. Puhdistuksen ansiosta kalat ovat terveitä ja kalankasvatuksesta aiheutuu mahdollisimman vähän kuormitusta ympäristöön. Puhdas vesi takaa puhtaan ja terveellisen kalan.

Reunasen mukaan kiertovesikasvatuksen ympäristöystävällisyys perustuu pieneen vedenkäyttöön ja tehokkaisiin vedenpuhdistusjärjestelmiin, jotka mahdollistavat ravinteiden tehokkaan talteenoton ennen kuin vesi johdetaan takaisin vesistöön.

”Erityisesti fosforin saamme tehokkaasti talteen jo omilla puhdistusjärjestelmillämme. Sen jälkeen poistovetemme puhdistetaan vielä Stora Enson puhdistamolla. Tuotantolaitokseltamme poistuvat vesi- ja lietejakeet menevät jatkokäsittelyyn Stora Enson käsittelylaitokselle, joka hyödyntää omassa prosessissaan kaiken meiltä poistuvan typen ja fosforistakin saadaan poistettua suurin osa”, Reunanen sanoo.