Halistenpadon kalatietä kehitetään paremmaksi: Kalojen halutaan jatkossa pääsevän itse padon ohi ylävirtaan – nyt siihen tarvitaan hissiä

Halistenkosken padon kalatietä on tarkoitus jatkaa ylöspäin nykyisestä vedenottoaukosta ranta-alueen läheisyydessä. Samalla selvitetään myös nahkiaisen nousumahdollisuuksien kehittämistä.

Turun kaupunki on käynnistänyt suunnittelutyön Halisten kalatien kehittämiseksi yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on, että kalat pääsevät jatkossa nousemaan itse kalatietä pitkin padon ohi ylävirtaan.

Kalatietä on tarkoitus jatkaa ylöspäin nykyisestä vedenottoaukosta ranta-alueen läheisyydessä. Samalla selvitetään myös nahkiaisen nousumahdollisuuden kehittäminen.

Tällä hetkellä kalojen pääseminen ylävirtaan vaatii kalatien yläosassa olevan kalahissin käyttöä käsin ja kalojen nostamista haavilla hissistä. Muutoksista huolimatta kalahissi säilytetään nykyisessä paikassa mahdollista myöhempää käyttöä varten, sillä se ei estä altaan pohjassa ollessaan kalojen kulkua sen yli.

Ongelmana ollut vedenottorakenteen tukkeutuminen

Kalatie on rakennettu padon yhteyteen vuonna 1995. Sen ongelmana on ollut vedenottorakenteen ajoittainen tukkeutuminen esimerkiksi ajopuiden takia. Suunnittelutyön aikana pyritään löytämään ratkaisu myös tähän ongelmaan.

Halistenkosken säännöstelypato on rakennettu 1970-luvulla Turun kaupungin vedenoton tarpeisiin. Aurajokea ei käytetä enää vedenhankintaan muuten kuin tekopohjavesilaitoksen varavesilähteenä, joten vettä riittää kalatiehen ympäri vuoden aiempaa paremmin.

Savojärven säännöstelypadosta pohjapato

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet muutossuunnittelun myös Aurajoen yläjuoksulla Kurjenrahkan kansallispuistossa sijaitsevan Savojärven säännöstelypadon korvaamiseksi pohjapato- ja koskirakenteella. Tavoitteena on saada rakenteesta mahdollisimman luonnonmukainen.

Savojärven säännöstelypato rakennettiin 1950-luvulla Turun kaupungin vedensaannin turvaamiseksi. Säännöstelypato on nykyisin tarpeeton, ja sen muuttaminen pohjapadoksi pienentää padon käyttö- ja kunnossapitotarvetta sekä parantaa vesistön ekologista tilaa.

Sekä Halistenkosken että Savojärven säännöstelypatoa koskevat muutossuunnittelutyöt on tilattu Ecoriver Oy:ltä. Suunnittelutyöt valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Sekä Halistenkosken että Savojärven säännöstelypatoa koskevien muutossuunnitelmien on määrä valmistua toukokuun loppuun menessä.