Hiitolanjoen alueen matkailun kehittämiseen saatiin rahoitusta – toimenpiteitä tulossa molemmille puolille rajaa

RivTimes-hankkeella mahdollistetaan rajat ylittävien yhteyksien valmistelu ja alueen matkailun kehittäminen.

Rautjärven kunta on yhdessä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja neljän venäläisen kumppanin kanssa saanut Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmasta rahoituksen Hiitolanjokeen ja sen ympäristöön liittyvään hankkeeseen.

Hiitolanjoki-Salmon River for Locals and Travelers of All Times (RivTimes) -hankkeella mahdollistetaan rajat ylittävien yhteyksien valmistelu ja alueen matkailun kehittäminen. Matkailulla on merkittävät kasvun mahdollisuudet näillä alueilla, joilla talouskehitysnäkymät ovat muutoin heikkoja. Toteutettavat hankkeen toimenpiteet hyödyttävät paikallisia yrittäjiä ja matkailutoimijoita sekä aluetta laajemminkin.

”Koko hankkeen budjetti on 1 080 510 euroa, josta CBC-rahoitusta saatiin 756 284 euroa. Parikkalan kunta on myös rahoittamassa hanketta, vaikka ei ole mukana toteutuksissa”, kertoo elinvoima- ja hankekehittäjä Sini Javanainen Rautjärven kunnasta.

Matkailun edellytyksiä parannetaan rajan molemmin puolin

Hankkeen kohdealueilla on paljon kiinnostavaa historiaa menneiltä vuosisadoilta. Hiitolanjoki on ollut niin kalojen kuin ihmistenkin kulkureitti Laatokalta Saimaan alueelle ja takaisin. Parantamalla luontokohteiden infrastruktuuria sekä ja ihmisten tietoisuutta rajan molemmilla puolilla voidaan kohteiden vetovoimaa ja matkailutuotteiden kehittämistä lisätä.

Suomen puolen jo käynnistettyinä toimenpiteinä hankkeessa laaditaan koko kohdealuetta koskeva kokonaisvaltainen matkailun kehittämissuunnitelma, Masterplan, sekä poistetaan pato ja ennallistetaan jokea Kangaskosken voimalan kohdalla ja laaditaan suunnitelma vesivoimalamuseon perustamiseksi Kangaskosken voimalaan.

Venäjän puolella kehitetään historiallista vesireittiä ja leiriytymisalueita Käkisalmi-Asilanjoki-Kurkijoki alueella, sekä laaditaan kartta ja kohdekuvaukset matkailijoille ja matkailutoimijoille. Haukkajärven ympäristössä parannetaan luontopolkuja ja opasteita vaeltajille ja pyöräilijöille. Lisäksi on tarkoitus rakentaa keskiaikaisen mallin mukainen puuvene, jonka avulla vesireittejä mainostetaan.