Syke selvittää suomalaisille merkityksellisiä paikkoja Suomen merialueilla ja rannikolla: Kyselyyn voi vastata lokakuun puoliväliin asti

Kyselyssä pääsee merkitsemään kartalle itselleen tärkeitä merimaisemia sekä virkistys- ja luontomatkailukohteita. Lisäksi on mahdollista merkitä merellisiin elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön sekä luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin liittyviä arvokkaita alueita. Kuva: Adobe Stock.

Vietätkö aikaasi merellä nautiskellen tai töitä tehden? Ovatko saaret, luodot, rannat ja poukamat osa mielenmaisemaasi tai elämäntapaasi? Suomen ympäristökeskus (Syke) selvittää kansalaisille merkityksellisiä paikkoja Suomen merialueilla ja rannikoilla.

Karttapohjaisen kyselyn avulla tutkijat saavat tietoa ihmisille tärkeistä paikoista merialuesuunnittelun tueksi. Ihmisten kokemustietoa hyödynnetään ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaiden merialueiden tunnistamistyössä. Kyselyyn voi vastata 15.10.2023 saakka.

Vastaajia toivotaan kaikilta merialueilta Suomenlahdelta Perämerelle asti

Vastaukset antavat tutkijoille tärkeää tietoa siitä, missä ihmisille arvokkaat paikat merellä sijaitsevat ja miten ne voidaan huomioida merialuesuunnittelussa. Tietoja käytetään myös merituulivoimalle sopivien alueiden kartoittamisessa.

”Kaikki merellä asuvat, matkailevat, mökkeilevät, työskentelevät tai vapaa-aikaansa viettävät ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. Vastaajia toivotaan kaikilta meri- ja rannikkoalueilta, aina itäiseltä Suomenlahdelta pohjoiselle Perämerelle asti. Jokainen vastaus on arvokas”, sanoo tutkija Elina Paulus Sykestä.

Vastaamalla voi vaikuttaa merkityksellisten paikkojen ja maisemien säilymiseen

Vastaamalla voi vaikuttaa merkityksellisten paikkojen tai maisemien säilymiseen tulevaisuudessa, ja ehkäistä mahdollisia merenkäytön ristiriitoja. Kyselyssä pääsee merkitsemään kartalle itselleen tärkeitä merimaisemia sekä virkistys- ja luontomatkailukohteita. Lisäksi on mahdollista merkitä merellisiin elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön sekä luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin liittyviä arvokkaita alueita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään tekeillä olevassa uudessa Suomen merialuesuunnitelmassa. Merialuesuunnitelmassa sovitetaan yhteen eri toimialojen tarpeita meren käytölle, luontoarvot huomioon ottaen.

Osa MeriTV-hanketta

Kysely on osa Syken Merituulivoiman kehittäminen Suomen merialueilla (MeriTV) -tutkimushanketta, jossa kartoitetaan Suomen merialueilta tärkeitä ekosysteemipalveluja ja selvitetään merituulivoimalle sopivia alueita.

Mukana hankkeessa on myös Suomen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä ja ympäristöministeriö. Ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaista merialueista julkaistaan raportti alkuvuodesta 2024.

Tutustu kyselyyn