Lohikaloille aletaan rakentaa uusia lisääntymisalueita kolmeen koskeen Salon Kiskonjoella

Latokartanonkoski on Metsähallituksen uusin kalastuskohde, joka avattiin viime keväänä. Historiallinen kohde sijaitsee Kiskonjoessa, johon nousee merilohia ja -taimenia kudulle. Kuva: Antti Karppinen/Metsähallitus.

Metsähallitus aloittaa Latokartanonkosken kalastuskohteen kunnostustyöt tänään maanantaina 11. syyskuuta. Kolmeen koskeen rakennetaan lisääntymis- ja pienpoikasalueita lohelle ja taimenelle. Operaatio maksaa 25 000 euroa, ja sen päärahoittajana toimii ELY-keskus.

Latokartanonkosken kunnostustöiden tavoitteena on tehdä koskiin useita kutusoraikkoja eli lohikaloille sopivia lisääntymisalueita. Lisäksi kalojen pienpoikasille rakennetaan suojaisia ja virtaukseltaan sopivia elinympäristöjä.

Panostetaan erityisesti sivu-uomien vesitykseen

”Panostamme nyt erityisesti suojaisten ja ravinteikkaiden sivu-uomien vesitykseen. Sitä kautta poikasten selviytymismahdollisuudet paranevat ja lohikalojen luonnontuotanto vahvistuu ajan mittaan”, kalastuksen erityisasiantuntija Veijo Honkanen sanoo.

Latokartanonkoski on Metsähallituksen uusin kalastuskohde, joka avattiin viime keväänä. Historiallinen kohde sijaitsee Kiskonjoessa, johon nousee merilohia ja -taimenia kudulle.

Vesistökunnostuksia myös muualla

Myöhemmin virtavesien kunnostustyöt jatkuvat pohjoisempana. Koillismaalla parannetaan Mätäsojan valuma-alueen vettä ennallistamalla 15 suota. Alueella on jo kunnostettua 18 lohikalojen kutupaikkaa.

Kuhmossa Vieksinreitillä on aiemmin tänä vuonna kunnostettu viisi koskea, joihin on lisätty 38 kutusoraikkoa ja 53 aaria pienpoikasten elinympäristöjä. Yhteensä kalastuskohteiden virtavesiä kunnostetaan valtion alueilla tänä vuonna 186 000 eurolla.