Kainuun vesistöt tutuksi tarinakartan avulla – voi hyödyntää monipuolisesti tiedonhaussa ja opetustyössä

Lentuankosken möljä (kivisuiste) on auttanut tervaveneiden kuljetuksessa takaisin ylävirtaan. Nykyään möljä on kalastajien suosima kohde. Kuva: Laura Jääskeläinen.

Kainuun vesistöt -tarinakartan avulla pääsee tutustumaan interaktiivisesti alueen ainutlaatuisiin vesistöihin sekä ELY-keskuksen toimiin vesistöjen hyväksi. Tarinakarttaa voi hyödyntää monipuolisesti muun muassa tiedonhaussa sekä opetustyössä.

Vesistöt ovat merkittävä osa jokapäiväistä elämää, toimeentuloa ja virkistystä. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidosta Suomessa ja eri toimenpiteillä on tavoitteena saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan sekä estää vesien tilan heikkeneminen. Suomen kahdeksasta vesienhoitoalueesta Kainuu kuuluu pääosin Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Kainuun vesistöt tutuksi

Kainuun vesistöt -tarinakartta on luotu kaikille Kainuun vesistöistä ja ELY-keskuksen alueen vesistöihin kohdistuvista toimista kiinnostuneille. Se on laaja katsaus alueen vesistöihin, jossa käsitellään Oulujoen-Iijoen vesienhoitoaluetta, kulttuuriperintökohteita, vesistöjen kuormitusta, Kainuun alueen luontoa sekä vesistöjen kunnostusta ja virkistyskäyttöä.

Tarinakartta on pilvipohjainen ArcGIS Online -sovellus, jonka avulla voidaan viestiä jostakin paikasta, tapahtumasta, ongelmasta tai ilmiöstä sen maantieteellisessä yhteydessä. Tarinakartan avulla on mahdollista julkaista karttoihin kytkeytynyttä tietoa helposti lähestyttävässä muodossa.

Voi käyttää oppimateriaalina tai tiedonhakuun omasta mökkijärvestä

Sovelluksen vahvuutena on, että vaikeammatkin asiakokonaisuudet saa avattua helpommin lähestyttäviksi suuremmalle kohdeyleisölle interaktiivisten karttojen, kuvien ja videoiden kautta.

Tarinakarttaa voidaan käyttää yläaste- ja lukiotason biologian tai maantieteen opetusmateriaalina sekä tiedonhakuun esimerkiksi oman mökkijärven ekologisesta tilasta.