Kalalle pääsee nyt helposti Etelä-Savossa – Osakaskuntien yhdistyminen vauhdittaa sähköistä lupamyyntiä

Pienten osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi on helpottanut kalastuslupien hankkimista Etelä-Savossa. Kuvituskuva: Canva.

Osakaskuntia on yhdistetty viimeisen 10 vuoden aikana Etelä-Savossa enemmän kuin muissa maakunnissa yhteensä ja maakunnan lähes kaikki suuremmat vesistöt ovat suurten, yhdistyneiden osakaskuntien hallinnoimia vesialueita.

Etelä-Savoon on muodostunut nopeasti hyvät kalastusmahdollisuudet ja kalastuslupien ostaminen on helpottunut aiemmasta. Osakaskuntien yhdistyminen on jouduttanut sähköisen lupamyynnin kehitystä.

Osakaskuntien nettisivuilta kalastuslupien ostaminen on helppoa. Etelä-Savon osakaskuntien ja kalatalousalueiden lupamyynnin tiedot löytyvät www.kalastusetelasavo.fi-palvelusta.

Yhä suurempi osa kalastajista lunastaa luvan

Vesialueen omistajien myöntämiä kalastuslupia löytyy monipuolisesti vapaa-ajankalastukseen, yritystoimintaan ja kaupalliseen kalastukseen. Järvikalalle on kysyntää niin kotitalouksissa kuin vähittäismyynnissä, jalostuksessa ja ravintolapalveluissa.

Vesialueen omistajat ovat havainneet, että kalastajien määrä ei ole kasvanut vesistöissä pienten osakaskuntien yhdistyessä suuremmiksi osakaskunniksi. Yhä suurempi osa kalastajista kuitenkin lunastaa luvan, kun ostaminen on helppoa ja lupamyynnistä löytyy tietoa. Aikaisemmin lupamaksuja jäi monella saamatta, kun lupamyyntiä ei ollut tai siitä ei löytynyt tietoa.

Vesialueen omistajat tyytyväisiä osakaskuntien yhdistämiseen

Osakaskuntia on yhdistetty viimeisen 10 vuoden aikana Etelä-Savossa enemmän kuin muissa maakunnissa yhteensä ja maakunnan lähes kaikki suuremmat vesistöt ovat suurten, yhdistyneiden osakaskuntien hallinnoimia vesialueita. Hyvistä kalastusmahdollisuuksista huolimatta kalavesillä ei ole ruuhkaa, vaikka kalakannat ovat vahvistuneet kuhan, ahvenen ja muikun osalta.

”Lähes kaikki ovat olleet tyytyväisiä, uudet osakaskunnat kannustavat kalastamaan, lupajärjestelmät toimivat ja hallintoon tarvitaan vähemmän ihmisiä yhdelle järvelle, kun toimitaan suuremmissa osakaskunnissa”, johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen kertoo.

Noin 10 000 pientä osakaskuntaa lakkautettu

Uusien osakaskuntien keskimääräinen koko on noin 6000 hehtaaria, kun osakaskuntien keskimääräinen koko oli vielä 2000-luvun alussa vain 250 hehtaaria. Suurimmissa yhdistämishankkeissa yli 60 osakaskuntaa on laittanut alueensa yhteen.

Kaikkiaan yli 10 vuoden aikana on lakkautettu noin tuhat pientä osakaskuntaa. Vesialueen omistajat ovat suhtautuneet yhdistämisiin positiivisesti, sillä vesialueen omistuksen pirstaleisuus on vaikeuttanut kalastuksen järjestämistä ja hoitotoimia jo pitkään.

Yhteisrahoitus edistänyt hankkeita

Etelä-Savon osakaskuntien yhdistämishankkeita on onnistuttu edistämään yhteisrahoitteisilla hankkeilla yli 10 vuoden ajan. Hankkeita ovat rahoittaneet maaseudun kehittämisrahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä kalatalousalueet ja Metsähallitus.

Muodostuneet uudet osakaskunnat ovat maksaneet maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitusmaksut, mutta saaneet yhdistämisprosessin ja uuden osakaskunnan aloittamisen avaimet käteen periaatteella.

Uusia hankkeita ei enää aiota käynnistää, vaikka yhdistämistarpeita on edelleen pienemmissä vesistöissä. Osakaskuntarakennetta kehittävät tulevaisuudessa vesialueen omistajat esimerkiksi kalatalousneuvonnan tai kalatalousalueiden avustamana.