Fortum toteuttaa Kalasydän-kalatien Leppikosken vesivoimalaitokselle Paltamoon – tavoitteena on, että jo syksyllä taimenet pääsevät vaeltamaan padon yläpuolisille kutualueille

Kalasydämen tuottama houkutusvirtaus auttaa kaloja löytämään laitteen suuaukon. Kalasydän voidaan asemoida sen mukaan, mihin kalat mieluiten nousevat. Kun kalat ovat sisällä Kalasydämessä, ne siirtyvät hydraulisesti putkea pitkin ylävirtaan padon yli vahingoittumattomina, ja pääsevät jatkamaan vaellustaan. Kuva: Fortum.

Fortum toteuttaa Oulujoen vesistössä vuoden 2021 aikana padon ohitusratkaisun Leppikosken voimalaitokselle Hyrynsalmen reitille. Käytettävä hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli.

Fortumin tavoitteena on järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä, joka on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista.

Hyrynsalmen reitin kohteet ovat Oulujoen vesistössä ainoat kalatiestrategiaan kalatalousviranomaisten nimeämät kärkikohteet kalojen vaellusmahdollisuuden palauttamiselle. Jotta kalatiestä on hyötyä vaelluskalakantojen vahvistamisessa, tarvitaan elin- ja lisääntymisalueita, joille kalat vaeltavat.

Myös vaelluskalojen elinympäristöjä kunnostetaan

Leppikosken yläpuolelle laskevista sivujoista löytyy taimenkannan elinkierrolle välttämättömiä elin- ja lisääntymisympäristöjä yhteensä noin 26 hehtaaria. Fortum kunnostaa vuoden 2021 aikana myös lisää vaelluskalojen elinympäristöjä Leppikosken yläpuolella sijaitseviin Torvenkoskeen ja Tolosenjokeen.

”Lisäksi teemme Hyrynsalmen reitille järvitaimenen pienpoikasistutuksia, joilla pyritään leimauttamaan taimenia Emäjokeen ja näin vahvistamaan luonnonkiertoa”, Fortumin ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs sanoo.

Tavoitteena vaellusmahdollisuus jo ensi syksynä

Fortum on hänen mukaansa sitoutunut vaelluskalakantojen vahvistamiseen ja toteuttanut jo pitkään Oulujoen vesistössä erilaisia hankkeita kuten elinympäristöjen kunnostuksia ja vaelluskalojen ylisiirtoja kutualueille.

”Leppikosken voimalaitosympäristö on tiiviisti rakennettuna haastava kohde, mutta rakenteeltaan kevyt Kalasydän voidaan sinne asentaa. Lisäksi Kalasydän saadaan asennettua nopeasti, ja tavoitteena onkin, että jo ensi syksynä Oulujärven järvitaimenella on mahdollisuus vaeltaa padon yläpuolisille kutualueille”, Hyrkäs jatkaa.

Kalasydän ollut käytössä jo Taivalkoskella ja Ruotsissa

Kalasydän on ollut käytössä voimalaitosolosuhteissa Kemijoella Taivalkosken vesivoimalaitoksella sekä Ruotsissa. Kalasydän on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, minkä ansiosta sen optimaalinen sijainti voidaan etsiä testaamalla ja näin parantaa kalojen vaellusta padon ohi.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta käyttää Kalasydäntä uudessa paikassa. Kahden kesän käyttökokemukset Kemijoelta ja Ruotsista osoittavat, että Kalasydän on toimiva vaellusratkaisu rakennetuille joille”, toteaa Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Paikallisilla osakaskunnilla positiiviset odotukset

Fortum on keskustellut Hyrynsalmen reitin vaellusratkaisusta paikallisten sidosryhmien, muun muassa kalakantojen hoidosta vastaavien osakaskuntien, kanssa. Kalasydän tulee Paltamon I ja Paltamon II osakaskuntien hallitsemille vesialueille.

”Leppikosken voimalaitokselle nousee joka vuosi sukukypsiä järvitaimenia. Hienoa, että pääsemme nyt alkuun kalan kulun auttamisessa ja voimme testata nousijoiden todellista määrää sekä määrän kehittymistä Kalasydämen käyttövuosien myötä. Teemme positiivisin odotuksin työtä yhteisen tavoitteen eteen yhdessä Fortumin kanssa”, kertoo Paltamon I kalaveden osakaskunnan Raimo Kantola.

Hyrynsalmen reitillä tehty havaintoja erittäin uhanalaisesta raakusta

Hyrynsalmen reitillä on tehty havaintoja erittäin uhanalaisesta jokihelmisimpukasta eli raakusta. Taimen on raakun lisääntymiselle välttämätön isäntäkala. Järvitaimenen vahvistunut luonnonkierto saattaisi elvyttää myös Hyrynsalmen reitin raakkukantaa.

Fortum on sitoutunut useisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka sisältävät tavoitteen toteuttaa konsernitasolla luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkittäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä. Leppikosken Kalasydän on yksi näistä vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä.