Suomi ja Norja keskustelevat erittäin tiukoista rajoituksista Tenojoen tulevan kesän kalastukseen – Norja esittää täyskieltoa rajajokialueelle

Suomi korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan, että lohikantoja turvaavia toimia on tehtävä koko lohen elinkierron alueella joelta merelle asti. "Rajoitusten on myös oltava tasapuolisia Suomen ja Norjan sekä eri kalastajaryhmien välillä", hän toteaa. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Suomen ja Norjan neuvottelut Tenojoen kalastusrajoituksista ovat viivästyneet tuoreiden tietojen vuoksi, joiden mukaan Tenon lohikantojen tila on heikentynyt nopeasti muutaman viime vuoden aikana. Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei sekään ollut kovin korkea.

Norjan ja Suomen ministerit neuvottelivat Tenon lohikantojen tilanteesta 26.2. Neuvottelun jälkeen Norja on lähettänyt Suomelle rajoituksista ehdotuksen. Norja esittää, että Tenon lohen kalastus suljetaan alkavalla kalastuskaudella kokonaan heikentyneiden lohikantojen vuoksi. Täyskielto koskisi Tenon rajajokialuetta.

Lisäksi Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö kieltää kalastuksen Norjan puoleisissa sivujoissa ja joen alajuoksulla. Norjan ympäristövirasto on myös lähettänyt lausunnolle ehdotuksen Tenon lohen kalastuksen kieltämiseksi Tenovuonossa ja Norjan ulkorannikolla neljän kunnan alueella (Nordkapp, Lebesby, Gamvik ja Berlevåg).

Alueellisesti hyvin kattava esitys sisältää käytännössä koko sen alueen, jossa Tenon lohta saadaan nykyisin saaliiksi. Muun kalan pyynti säilyisi pääosin ennallaan.

Suomi: Koko lohen elinkierto on turvattava

”Suomi on korostanut neuvotteluissa Norjan kanssa, että lohikantoja turvaavia toimia on tehtävä koko lohen elinkierron alueella joelta merelle. Rajoitusten on oltava myös tasapuolisia Suomen ja Norjan ja eri kalastajaryhmien välillä. Tästä näkökulmasta suhtaudumme Norjan esitykseen erittäin vakavasti”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomi muodostaa kantansa ja vastaa Norjan ehdotukseen tämän ja ensi viikon aikana. Ehdotusta on käsitelty Tenon lohikantojen hoitotyöryhmän ja Tenon kalastussäännön neuvotteluvaltuuskunnan kanssa ja siitä tullaan neuvottelemaan myös Saamelaiskäräjien kanssa. Ensi vuoden kalastusmääräykset lähetetään vielä myös lausuntokierrokselle. Päätös kauden 2021 rajoituksista pyritään saamaan voimaan 1.5. mennessä.