Kalatalouden tuotot jäivät alhaisiksi – etenkin tukku- ja vähittäiskaupassa rajua laskua

Merikalastusyritysten tuottojen, jalostusarvon ja nettotuloksen reaalinen kehitys vuosina 2010–2020.

Luonnonvarakeskus (Luke) uutisoi sivuillaan, että kalatalouden kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 832 miljoonaa euroa. Tuotot olivat edellisvuotta alhaisemmat ja etenkin tukku- ja vähittäiskaupan tuotot laskivat rajusti eli noin neljänneksen. Myös kalastuksen tuotot laskivat vuodesta 2019 ollen noin 35 miljoonaa.

Vuonna 2020 kalatalousalalla toimi 1 552 yritystä ja tuotot olivat 832 miljoonaa euroa. Yrityksistä hieman yli 70 prosenttia harjoitti liiketoimintanaan kalastusta. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 128 miljoonaa euroa ja työllistävyys 2 421 henkilötyövuotta.

Kalatalouden tuotot jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi, ja etenkin tukku- ja vähittäiskaupan tuotot laskivat rajusti, noin neljänneksen. Myös kalastuksen tuotot laskivat vuodesta 2019 ollen noin 35 miljoonaa.

Vesiviljelyn tuotot pysyivät lähes ennallaan

Vesiviljelyn tuotot pysyivät lähes ennallaan, mutta jalostusarvo pieneni selvästi. Kalanjalostuksessa sekä merialueen kalastuksessa jalostusarvo pysyi edellisen vuoden tasolla. Vesiviljelyn, tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvo laski selvästi verrattuna vuoteen 2019.

Merialueen kalastuksen nettotulos oli 5,4 miljoonaa euroa, mutta parhaimman nettotuloksen kirjasivat kalatukkukaupan yritykset (7,4 miljoonaa euroa).

Isot rannikkokalastusyritykset tekivät parhaan nettotuloksen

Merialueen isojen trooliyritysten tuotot laskivat 3 miljoonaa euroa, mutta nettotulos pysyi ennallaan. Pienten trooliyritysten tuotot olivat 4,6 miljoonaa, samoin kuin vuotta aiemmin, mutta nettotulos nousi viidenneksen.

Edellisvuoden tapaan isot rannikkokalastusyritykset tekivät nettotuloksella mitattuna parhaimman tuloksen, 3,9 miljoonaa euroa. 1-ryhmän sisävesikalastusyritysten yhteenlasketut tuotot olivat 12,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 jalostusarvo oli 7,1 miljoonaa ja nettotulos 2,4 miljoonaa euroa.

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 83 miljoonaa kiloa, josta ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden osuus oli 73 miljoonaa kiloa. Viennin määrä pieneni 4,3 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 179 miljoonaa euroa, kasvoi lähes 15 miljoonalla eurolla.