Tenon muuta kuin lohenkalastusta koskeviin kalastusmääräyksiin pieniä lievennyksiä

Lohenkalastus Tenojoella kielletään tänäkin vuonna, mutta muiden kalalajien kalastaminen on sallittua esimerkiksi matkailijoille tarkoitetuilla harjusluvilla. Kuva: Janne Rautanen.

Norjan kanssa sovitut muutokset Tenojoen kalastusmääräyksiin ensi kesälle on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella. Nyt sovitut määräykset koskevat muiden lajien kuin lohen kalastusta.

Lohenkalastuksen kieltämistä koskeva lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä. Valtioneuvoston asetus astuu voimaan 6.5.2022.

Lohenkalastuskieltoa edellyttävässä hankalassa tilanteessa muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia sallitaan hieman lievemmillä määräyksillä kuin viime vuonna.

Matkailulupia kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun

Matkailijoille tarkoitetulla harjusluvalla voi kalastaa rannalta yleisemmin käytössä olevalla kuutosluokan yhden käden perhovavalla kevyillä perhokalastusvälineillä. Matkailulupia on tarjolla kesäkuun 15. päivästä heinäkuun loppuun.

Paikkakuntalaisille tarkoitetuilla kalastusluvilla muita kaloja kuin lohta voi kalastaa vavalla myös veneestä. Kaikki vapakalastus on kiellettyä yöaikaan, mikä tarkoittaa kesä-heinäkuussa 23.00-8.00 välistä aikaa ja elokuussa 19.00-8.00 välistä aikaa.

Vapakalastusta on lisäksi rajoitettu aiempien vuosien tavoin jokisuiden läheisyydessä sekä Tenon Ylä- ja Alakönkäiden alueille perustetuilla rauhoitusalueilla lohen sivusaaliin välttämiseksi.

Muun kalan verkkokalastusalue laajenee elokuussa

Muiden lajien kuin lohen verkkopyynnissä voi käyttää hieman suurempisilmäistä verkkoa ja muun kalan verkkokalastusalue laajenee elokuussa. Merkittävää on myös se, että taimenta voi kalastaa muiden lajien kuin lohen kalastusta koskevilla määräyksillä.

Valtioneuvoston asetus julkaistaan 6.5.2022 säädöskokoelmassa numerolla 314/2022 ja sopimussarjassa numerolla 29/2022.