Kalatalousyrityksille viiden miljoonan euron tuki

Tukea maksetaan niin kalastus- kuin vesiviljely-yrityksillekin.

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Tukijärjestelmän toimeenpanoon on varattu viisi miljoonaa euroa osana hallituksen 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kalatalouden alkutuotantoon monin tavoin. Kalatuotteiden, kalanrehun ja kalanpoikasten vienti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan on loppunut. Lisäksi keskeisten tuotantopanosten eli polttoaineiden, energian, kalanrehun ja monien materiaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita.

Tukea kalastus- ja vesiviljely-yrityksille

Tukea maksetaan kalastus- ja vesiviljely-yrityksille. Tuen suuruus määräytyy yrityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksen tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannusten perusteella. Yrityskohtaista tukea voi saada 500–35 000 euroa.

Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Avustuksen myöntämisestä päättävät ELY-keskukset.

Asetus tulee voimaan 3.10.2022. Haun avaamisesta tiedotetaan erikseen meri- ja kalataloussivustolla.