Kalatie valmistui Leineperin kulttuurihistorialliseen ympäristöön Ulvilassa – kunnostustyöt muualla Harjunpäänjoessa jatkuvat kesän mittaan

Ilmakuva kalatietyömaasta lokakuussa 2021 ja valmis kalatie kesäkuussa 2022. Kuvat: Ilkka Myllyoja ja Juha Aaltonen.

Harjunpäänjoen kunnostushankkeeseen kuuluva Leineperin säännöstelypadon ohittava kalatie valmistui kesäkuussa yhdeksän kuukautta kestäneen rakennustyön tuloksena. Kalatie sijaitsee Leineperin arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Harjunpäänjoki on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se sijoittuu pääosin Ulvilan kaupungin alueelle ja laskee Porin kaupungin puolella Kokemäenjokeen. Joen kokonaispituus on 34 kilometriä ja putouskorkeus yhteensä 44 metriä. Harjunpäänjoki on selvästi merkittävin Kokemäenjoen pääuomaan laskevista sivujoista isojen vesivoimalaitosten alapuolella.

Harjunpäänjoki on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaluokkaan, joten se tarjoaa merialueelta tuleville vaelluskaloille, kuten lohikaloille, ja muille vesieliöille laadukkaan lisääntymis- ja kasvuympäristön nousuesteiden alapuolella tehtyjen koskikunnostusten ansiosta. Harjunpäänjoen tilaa on tarkoitus entisestään parantaa käynnissä olevan kunnostushankkeen avulla.

Harjunpäänjoen kunnostushankkeessa on useita työkohteita

Harjunpäänjoen keski- ja yläosille sijoittuvan kunnostushankkeen toimenpiteet kohdistuvat (alajuoksun suunnasta lukien) Tehtaankosken alaosaan, Solakoskeen, Vanhamyllynkoskeen, Leineperin ruukin koskeen ja Leineperin säännöstelypatoon.

Ensimmäisenä kunnostuskohteena on juuri saatu valmiiksi Leineperin säännöstelypadon kalatie, jonka urakointi aloitettiin syyskuussa 2021. Se oli teknisesti selvästi vaativin ja samalla kallein osa kunnostushankekokonaisuutta. Kalatiehankkeen tilaaja oli Varsinais-Suomen ELY-keskus, urakoitsijana Destia Oy ja rakennuttamiskonsulttina Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Kalatieurakan kokonaiskustannukset noin 700 000 euroa

Kalatieurakan rakentamiskustannukset olivat noin 600 000 euroa. Alv ja suunnittelu-, rakennuttamis- ym. kulut olivat lisäksi yhteensä 100 000 euron luokkaa. Rakennustyölle asetti haasteita mm. jatkuva tieyhteyden ylläpito työalueen läpi, talvirakentaminen ja haastavat pohjaolosuhteet, minkä takia työ oli suurelta osin tehtävä väliaikaisten maatukiseinämien sisällä.

Kalatie toteutettiin osin teknisenä tunnelikalatienä tiealueen ali, jonka ylä- ja alapuolella on luonnonmukaiset osuudet. Kalatien yleissuunnitelman laati Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho ky ja rakennesuunnitelmat Insinööritoimisto Pontek Oy.

Leineperin ruukin koskiympäristö on osa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, minkä vuoksi kalatietyömaalla tehtiin kaivuutöiden yhteydessä argeologista valvontaa. Valvonnan toteutti Sigillum Oy. Työmaalla esiin tulleet historialliset rakenteet dokumentoitiin ennen niiden poistamista ja kaivuualueella tuli vastaan mm. vanhojen ruukkirakennusten puurakenteita.

Harjunpäänjoen kunnostustyö jatkuu kesällä 2022

Harjunpäänjoen kunnostaminen jatkuu kesällä 2022 joen alajuoksun suunnasta katsoen Tehtaankosken alaosassa, Solakosken padolla ja koskessa, Vanhamyllynkoskessa sekä Leineperin ruukin koskessa.

Koskialueita on tarkoitus kunnostaa kiveämällä ja monimuotoistamalla sekä liettymiä poistamalla. Soveltuviin kohtiin tehdään myös kutusoraikoita ja poikasten elinalueita.

Solakosken patoon rakennetaan kaloille ja muille vesieliöille kulkumahdollisuus padon ohi. Kunnostusurakan urakoijaksi on valittu salolainen Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy ja urakan hinta ilman arvonlisäveroa on 229 000 euroa. Kunnostustyön kalataloudellisesta työohjauksesta vastaa WWF, joka tekee valtakunnallisesti merkittävää työtä virtavesikunnostusten parissa.