Vinkit vastuulliseen vesillä liikkumiseen: Vältä turhan jätteen syntymistä ja lajittele!

Älä laske käymäläjätevesiä septitankista saastuttamaan ja rehevöittämään vesistöä, vaan käytä imutyhjennyslaitetta, jollainen löytyy useimmista vierasvenesatamasta. Kuva: PSS ry.

Ympäristöystävällinen veneily on meistä jokaisen vastuulla. Koska veneily keskittyy ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, sen pistevaikutukset voivat olla merkittäviä. Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on koonnut vesille liikkujille vinkit vastuulliseen veneilyyn.

Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäisemään turhan jätteen syntyä. Aloita jätteen vähentäminen jo kaupassa valitsemalla mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. Pakkaa elintarvikkeet mahdollisuuksien mukaan kestäviin ja pestäviin rasioihin.

Jätteiden lajittelu onnistuu vaivattomasti veneessäkin, ja monessa satamassa on jätteiden lajittelumahdollisuus. PSS ry:n Roope-jätepisteissä lajitellaan yleensä lasi-, metalli- ja paperijäte. Biojätettä ja muovia kerätään vasta harvassa paikassa, mutta niidenkin keräyspisteet ovat yleistymässä. Biojätettä ei saa laittaa kuivakäymälään.

Pidetään myös rannat roskattomina siivoustalkoilla

Yleisimpiä Suomen rannoilta löytyviä roskia ovat muoviroskat ja tupakantumpit, jotka vesistöön päätyessään hajoavat mikromuoviksi. Lisäksi tumpeista liukenee veteen monia haitallisia kemikaaleja. PSS ry:n Siisti Biitsi -ohjelma kannustaa kaikkia kansalaisia järjestämään omia siivoustalkoita haluamallaan rannalla.

Roskien keräämisen lisäksi rantasiivoustalkoissa raportoidaan kerätyt roskat joko Siisti Biitsi -sovelluksella tai -lomakkeella. Raportoinnin avulla saadaan tärkeää tietoa Suomen rantojen roskaisuudesta, minkä avulla pystytään ehkäisemään roskaantumista jo alkumetreillä.

Lisätietoja: siistibiitsi.fi.

Tyhjennä käymäläjätevedet imutyhjennyslaitteeseen

Veneilijöiden käymäläjätevedet aiheuttavat pistekuormitusta erityisesti satamissa ja matalissa lahdissa. Virtsa sisältää runsaasti typpeä ja fosforia, ja sen sisältämät ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa.

Älä siis laske käymäläjätevesiäsi veteen lisäämään rehevöitymistä, vaan käytä imutyhjennyslaitetta. Pääsääntöisesti vierasvenesatamista löytyy imutyhjennyslaite. PSS ry:n kotisivuilta löydät ohjeet septien käyttöön ja vinkkejä tilanteeseen, kun asema ei tunnu toimivan.

PSS ry:llä on yhteensä noin 30 kelluvaa imutyhjennyslaitetta, jotka löydät muiden Roope-palveluiden ohessa yhdistyksen mobiiliystävälliseltä Roope-kartalta: roopekartta.fi.

Vältä myrkkymaalien käyttöä veneen pohjassa

Veneen pohjassa käytettävien antifouling-maalien eli myrkkymaalien tehoaineita ovat muun muassa kupari- sinkki- ja orgaaniset yhdisteet. Ne ovat haitallisia Itämeren eliöstölle ja erityisesti muutamalle avaineliölle, kuten rakkohaurulle, ja sitä myöden koko Itämeren ekosysteemille.

Maaleille on olemassa vaihtoehtoja, kuten pohjapesu ja veneen nosto ylös silloin, kun se ei ole käytössä. Veneen pohja voidaan pestä joko painepesurilla, erityisellä pohjapesupaikalla tai harjapesurilla. Kaksi tai kolme pesukertaa kesässä riittää pitämään pohjan puhtaana. Hangon Itäsatamassa on kiinteä harjapesuri, joka soveltuu myös purjeveneille. Veneen pohjan voi pesettää myös kiertävien traileripesuyrittäjien toimesta.

Tutustu myös PSS ry:n jäsenille tarkoitettuun Rocco-palveluun, joka ilmoittaa tekstiviestillä, milloin merirokko kiinnittyy Saaristomerellä. Kiinnittymisen jälkeen toukkien poistaminen veneen pohjasta onnistuu helposti parin viikon ajan: pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut/rocco-palvelu.

Näin tiskaat oikein vesillä

Läheskään kaikissa veneissä ei ole harmaiden vesien tankkia, jolloin astianpesun yhteydessä pesuvedet päätyvät pahimmassa tapauksessa suoraan vesistöön. Vesistöjä kuormittavat ravinteiden lisäksi monet haitalliset aineet, kuten kuluttajien pesuaineet.

Tiskiaineetkin koostuvat monista kemikaaleista, joista osa on ympäristölle haitallisia. Kemikaalien yhteisvaikutuksia ei useinkaan tunneta ja ne ovat syy moniin kemikaalien haittavaikutuksiin.

1. Käytä biohajoavaa ja fosfaatitonta astianpesuainetta ja annostele sitä oikein. Ympäristöystävällisen pesuaineen tunnistaa esimerkiksi Joutsenmerkistä. Myös allergia- ja astmaliiton Allergiatunnus on suositeltava, sillä esimerkiksi monet hajusteet ovat haitallisia vesieliöille. PSS ry:llä on Roope-tuotteena oma, ekologinen käsitiskiaine.
2. Pese astiat heti, jolloin lika irtoaa helpommin, etkä tarvitse niin paljon pesuainetta.
3. Käytä sataman astianpesupaikkaa, joka on yhteydessä viemäriverkostoon tai jossa on muu suodatusjärjestelmä. Mikäli tällaista ei ole käytettävissä, kannattaa tiskivedet imeyttää maihin jonkin matkan päästä vesistöstä.
4. Vältä ruoantähteiden päätymistä veteen. Jos satamassa on biojätteen keräys tai komposti, vie tähteet sinne.
5. Veneeseen voi myös helposti rakentaa oman tiskivesien keräysjärjestelmän pesualtaan yhteyteen.

Lisätietoja

PSS ry:n Roope-jätepisteissä lajitellaan yleensä lasi-, metalli- ja paperijäte. Biojätettä ja muovia kerätään vasta harvassa paikassa, mutta niidenkin keräyspisteet ovat yleistymässä. Kuva: PSS ry.