Kestävän kalastuksen ja kalastusharrastuksen edistämiseen haettavissa ministeriöltä rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää kestävän kalastuksen ja kalastusharrastuksen edistämiseen rahoitusta yleishyödyllisille yhteisöille ja yrityksille. Hakemuksia voi jättää 31.1.2024 klo 16.15 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää erityisavustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin, jotka edistävät kalastusharrastusta, kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hakemuksia voi jättää 31.1.2024 klo 16.15 saakka.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat mahdollisimman laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita. Eduksi katsotaan myös, jos hanke edistää kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita.

Vuoden 2024 painopisteet

Vuoden 2024 haussa painotetaan seuraavia asioita:
• Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
• Kalastusharrastuksen edistäminen
• Tiedottaminen ja neuvonta vuonna 2024 voimaan astuvista kalastuslain muutoksista (erityisesti vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitus, kalojen lopetusvelvollisuus ja kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden ikärajamuutos)
• Kalastuksen valvonta

Vaikutusta useamman kuin yhden ELY-keskuksen alueella

Erityisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille ja yrityksille. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai laajoja siten, että ne vaikuttavat useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Lisätietoa rahoitushausta sekä hakulomake löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.