Tonneittain soraa taivaalta kaloille – Konnuskoskella ehostetaan taimenen kutualueita

Pirttikoskella tehdään koekalastus vuoden päästä syksyllä. Silloin selviää, kuinka paljon alueella on taimenenpoikasia. Kuva: Pirjo Ilvesviita

Pohjois-Savossa Leppävirralla sijaitsevan Konnuskosken alueen Pirttikoskella tehdään syyskuun aikana suuria taimenen elinympäristöjen kunnostustöitä. Metsähallitus istuttaa Konnuskoskella säännöllisesti taimenen pienpoikasia.

”Pirttikoskella taimen lisääntyy jo nyt jonkin verran luontaisesti. Kutusorastuksen tarkoitus on lisätä taimenen lastenkamarialueita ja tukea siten luontaista lisääntymistä”, kertoo Metsähallituksen Itä-Suomen vapakohteiden suunnittelija Eero Hartikainen.

Kunnostustyöt etenevät niin, että ensin Pirttikoskesta kartoitetaan ja merkitään sorastuspaikat. Soraa laitetaan alueille, joilla taimenen on havaittu tai uskotaan kuteneen jo ennestään. Paikkamerkintöjen jälkeen aloitetaan sorakuljetukset helikopterilla.

Kaikkiaan helikopteri tuo noin 40 tonnia sora- ja pienpoikaskiviä. Lentosorastus on käynnissä 10.-14. syyskuuta, minkä jälkeen on taimenien vuoro tutustua ehostettuun kutualueeseensa.

Koekalastus vuoden päästä

Pirttikoskeen tehdään koekalastus vuoden päästä syksyllä, jolloin selvitetään, kuinka paljon alueella on taimenen poikasia. Poikasten määrä kertoo, kuinka hyvin kutu on onnistunut ja kutupaikka miellyttänyt taimenia.

”Marraskuun lopulla vuonna 2016 tehdyissä Pirttikosken sähkökalastus- ja kutupesätutkimuksessa taimenen kutupesiä löytyi Pirttikoskesta vähän, mutta koskesta löytyi siellä syntyneitä poikasia. Ensi syksynä vilinää on toivottavasti enemmän”, suunnittelija Eero Hartikainen sanoo.

Lisää soraa kosken niskalle

Luontaisen lisääntymisen kannalta tärkeää on, että pienpoikasille on tarjolla riittävästi suojapaikkoja petokaloilta. Pirttikoskella sähkökalastusten perusteella pienpoikasten surmansuita olivat usein pienikokoiset ahvenet.

Sähkökalastus- ja kutupesätutkimuksen mukaan sorastuksia tulisi tehdä kalanpoikasten hyväksi muun muassa kosken niskalla sekä kosken itä- ja länsipuolella. Jo olemassa oleva sora on aiempien kunnostusten jälkeen liikkunut tai sorapeite on taimenten lisääntymiskäyttöön liian ohutta.

Metsähallitus ja osakaskunta yhteistyössä

Kutusorastus tehdään yhteistyössä Metsähallituksen sekä Alapihan osakaskunnan kanssa. Konnuskoski on Metsähallituksen ja Alapihan osakaskunnan yhteislupa-alue.

Sorastuksen kokonaishinta on noin 15 000 euroa ja sen rahoittavat Metsähallitus, Olvi-säätiö, Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Alapihan osakaskunta, joka keräsi hankkeelle rahoituksen.