Vielä ehtii osallistua Suomen merialueiden merituulivoimahankkeiden tuomia muutoksia kartoittavaan kyselyyn – vastausaikaa jatkettu 20. päivään joulukuuta asti

Merituulivoimala Kemin Ajoksessa. Kuva: 3D Wind service. Kuvituskuva.

Kyselyssä kartoitetaan Suomen saaristo- ja rannikkoyhteisöjen näkemyksiä koskien Itämerelle suunniteltuja merituulivoimahankkeita. Kysely on osa ympäristöministeriön teettämää selvitystä, jossa tarkastellaan merituulivoiman mahdollisia kehityskuvia vuosiin 2035, 2040 ja 2050.

Kyselyn voi vastata 20. päivä joulukuuta asti. Aikaisemmin ilmoitettu päättymisajankohta oli 15. joulukuuta. Tämä tieto voi löytyä vielä merialuesuunnittelu.fi-nettisivuilta, mutta vastausaikaa on siis jatkettu viidellä päivällä.

Ympäristöministeriö teettää kokonaistarkasteluselvityksen, joka pureutuu Suomen merialueelle suunniteltuihin merituulivoimahankkeisiin ja niiden mahdollisiin kehityskuviin vuosille 2035, 2040 ja 2050. ”Suomen talousvyöhykkeelle ja aluevesille on suunnitteilla lukuisia merituulivoimahankkeita, mutta näkemys merituulivoiman tilanne- ja kehityskuvasta on melko hajanainen.

Mahdolliset synergiat ja konfliktit esiin

”Selvityksen avulla saamme tietoa siitä, millaisia synergioita ja toisaalta konflikteja eri kehityskulut voivat tuottaa merituulivoiman ja siihen kytkeytyvien toimialojen välillä, sekä muiden merellisten toimintojen välillä. Lisäksi kartoitamme odotettujen kehityskulkujen sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia”, kertoo asiantuntija Miikka Hakkarainen ympäristöministeriöministeriön Alueidenkäyttö -yksiköstä.

Vastaa ja vaikuta – kyselyyn voi osallistua 20.12. asti!

Osana selvitystä toteutetaan kysely, joka on suunnattu erityisesti rannikko- ja saaristoyhteisöille. Kyselyn avulla Suomen merialuesuunnittelusta vastaavat rannikon maakuntien liitot sekä ympäristöministeriö saavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten paikalliset yhteisöt suhtautuvat nyt suunniteltuihin merituulivoimahankkeisiin ja millaisia muutoksia ne mahdollisesti tuovat tulevaisuudessa ihmisten elinoloihin ja elämäntapaan sekä elinympäristöön ja lähimaisemaan.

Kyselyn avulla saatua kokemustietoa hyödynnetään ympäristöministeriön teettämässä kokonaistarkasteluselvityksessä ja siten Suomen merialuesuunnitteluprosessissa ja merialuesuunnitelman päivitystyössä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi, ja se on suunnattu erityisesti saaristo- ja rannikkoalueiden asukkaille, loma-asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Kyselyyn voi vasta 20.12.2023 asti. Ympäristöministeriön selvitystyön konsulttikumppani on Sitowise.

Merituulivoimarakentamisen tuomia muutoksia kartoittavaan kyselyyn pääset tästä linkistä.