Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenolla viivästyy – ministeriö vetoaa nyt kalastajiin lohikantojen suojelemiseksi

Tämänhetkisen arvion mukaan laki lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella ehtii tulla voimaan vasta 7.6.2022. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä 31. toukokuuta lohenkalastuksen määräaikaista kieltämistä Tenojoella koskevan lakiesityksen. Huhtikuussa hallituksen esitystä annettaessa arvioitiin, että laki voisi tulla voimaan kesäkuun 1. päivänä. Tämänhetkisen arvion mukaan laki ehtisi tulla voimaan kuitenkin vasta 7.6.2022.

Lain voimaantulon viivästyminen johtaa siihen, että lohenkalastuskieltoa koskevat määräykset eivät ole vielä voimassa kalastuskauden alkaessa 1. kesäkuuta. Tämän johdosta maa- ja metsätalousministeriö vetoaa kalastajiin Tenon lohikantojen suojelemiseksi. Tenon lohikannat ovat heikentyneet voimakkaasti ja arvioiden mukaan kaikki lohenkalastus olisi ylikalastusta tällä hetkellä.

Mereltä kohti jokea palaava lohimäärä on niin alhainen, että kestävän kalastuksen lähtökohdat eivät täyty, vaikka kalastusta ei olisi lainkaan. Ministeriö toivoo, että tilanteen vakavuus ymmärrettäisiin ja vaikka lohenkalastuskieltoa koskeva laki ei ole vielä voimassa, lohta ei tästä huolimatta lähdettäisi tarkoituksenmukaisesti kalastamaan tai ottamaan saaliiksi.

Muiden lajien kalastusmääräykset voimaan asetuksella

Maa- ja metsätalousministeriö painottaa Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa Tenojoen kalastuskauden 2022 kalastusrajoituksista saavutettua lopputulosta. Norjan kanssa sovitut muutokset Tenojoen kalastusmääräyksiin koskien muiden lajien kuin lohen kalastusta tulivat voimaan valtioneuvoston asetuksella 6.5.2022.

Asetuksella voimaansaatetun pöytäkirjan mukaisesti kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä ovat muiden kuin lohen ja merinieriän pyyntiin tarkoitetut välineet. Maiden välillä sovitut lohenkalastuskieltoa koskevat määräykset on niiden laajuuden vuoksi toteutettava Suomen puolella lain tasoisina eikä lievemmissä rajoituksissa käytäntönä olleen valtioneuvoston asetuksen kautta.

Norjassa lohenkalastuskielto jo voimassa

Lailla tullaan kieltämään lohenkalastus ja lohenpyyntiin tarkoitettujen välineiden käyttäminen Tenojoen vesistössä vuonna 2022, jotta Tenon lohikantojen voimakas heikentyminen saataisiin pysäytettyä sekä luotua edellytykset lohikantojen elpymiselle ja saattamiseksi kestävälle tasolle. Norjassa lohenkalastuskielto on jo tullut voimaan.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö haluaa muistuttaa myös kalastukseen liittyvästä ympäristövastuun merkityksestä, joka kattaa vastuun luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Ympäristön kestävän käytön periaatteiden toteuttamisessa on otettava oikeudenmukaisesti huomioon myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet kalastukseen.