Lappalanjärveä kunnostettiin Kouvolassa – hauki hyötyy allikoista ja ”kunnostaa” rehevöitynyttä lahtea syömällä särkikaloja

Rantakasvillisuuteen tehtyjä käytäviä Nisoksen lahden elinympäristökunnostuksissa. Kuva: Suvi Kalliomäki.

Lappalanjärven Nisoksen lahdelle tehtiin allikoita uhanalaista hentonäkinruohoa varoen. Kunnostustyöllä monipuolistetaan elinympäristöä ja parannetaan vedenlaatua. Osakaskunta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittivat työt.

Nisos on lahti Kouvolan Lappalanjärvessä. Lahden rajaa omaksi lähes suljetuksi vesialueekseen kapea särkkä. Särkkä estää Nisoksen veden vaihtuvuutta Rantalansalmen kautta Lappalanjärveen. Tämän vuoksi lahden rannat ovat runsaan kasvillisuuden peittämiä.

Nisoksen kunnostushanke sai alkunsa Saarento-Jokelan osakaskunnasta, joka teki läheisellä alueella pienempimuotoisia kunnostuksia. Syksyllä 2021 järjestetty yleisötilaisuus sai osakaskunnan innostumaan alueen kunnostuksista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tuki kunnostushanketta Helmi-elinympäristöohjelmakunnostuksiin varatuilla rahoilla.

Uhanalainen heinänäkinruoho, hauki ja vesilinnut hyötyjinä

Tavoitteena kunnostuksille oli eliölajistoltaan köyhän, umpeen kasvaneen Nisoksen rantaruovikon elinympäristökunnostus. Tämä onnistui tekemällä kasvillisuuteen allikoita eli vapaan veden ’aukkoja’.

Tällaiset allikot parantavat erityisesti ruovikon alle jääneen uhanalaisen hentonäkinruohon elinoloja ja lisäksi hauen ja vesilintujen poikastuotantoa. Hauki taas petokalana ’kunnostaa’ lahden pohjukkaa syömällä rehevöitymisestä hyötyviä ja sitä ylläpitäviä särkikaloja.

Koska Nisos kuuluu Natura-ohjelmaan, voitiin alueelle tehdä Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella Natura-vaikutusarviointi. Kunnostussuunnitelma tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden kanssa.