Lohien nousu Tornionjokeen hieman viime vuotta parempaa – pohjoisen lohijokien tilanne silti edelleen varsin heikko

Kesäkuun lopulla Kattilakosken seurannan oli ohittanut noin 4000 lohta edellisvuotta enemmän. Merikalastajien saaliit keskittyvät Perämerelle rajoitusten takia. Kuva: Lapin ELY-keskus.

Luonnonvarakeskus oli rekisteröinyt 28. kesäkuuta 13 512 nousulohta Ylitornion Kattilakoskella. Viime vuonna samaan aikaan nousijoita oli 9 505. Tornionjoki on Itämeren alueen merkittävin lohijoki sekä poikastuotannon että vapaa-ajan kalastuksen kannalta.

Itämeren lohikantojen heikon tilan vuoksi lohen kaupallinen kalastus on ollut kielletty koko Itämerellä ja Pohjanlahdella Perämerta lukuun ottamatta, mutta etelämpänä Pohjanlahdella on Suomen kaupallisten kalastajien lohenpyynti ollut kuitenkin sallittua tieteellisin perustein.

Yhteensä suomalaiset kaupalliset kalastajat olivat 28.6 mennessä ilmoittaneet lohia saaliiksi 6 894 kpl, kun vuonna 2023 samaan aikaan lukema oli 7 433.

Merikalastuksen lohisaalis painottuu Perämerelle

Tänä vuonna merikalastuksen lohisaalis painottuu vahvasti Perämerelle. Ruotsissa lohen ammattikalastus on ollut sallittua vain siellä, ja kesäkuun lopulla kaikki yli 8 000 rekisteröidystä lohesta oli saatu Perämeren pohjoisimmalta osa-alueelta.

Vastaavasti Suomen 28.6 rekisteröity lohisaalis Perämerellä oli noin 4 100 kpl, kun samaan aikaan vuonna 2023 lohia oli ilmoitettu noin 3 400.

Etelämpänä Suomen ammattikalastajien lohen saaliskertymä vastaavasti pieneni, ollen 28.6 hieman yli 2 700 lohta ja viime vuonna samaan aikaan noin 4 000 lohta. Lohen vaellus keskittyy kesän edetessä merialueen pohjoisosiin.

Pohjoisen lohijokien tilanne edelleen varsin heikko

Tornionjoella heinäkuun 1. viikon jälkeinen nousulohien kertymä Luonnonvarakeskuksen seurannassa näyttää suuntaa jokeen nousevan lohikannan koosta. Tämän hetken positiivisista merkeistä huolimatta edellisvuoteen verrattuna nousu on edelleen tavanomaista heikompaa. Lohien saaliiksi ottamisessa on syytä olla varsin maltillinen.

Yleisellä tasolla pohjolassa lohijokien tilanne on varsin heikko, ja suuri osa sekä Norjan että Ruotsin lohijoista on suljettu lohenkalastukselta. Lohen selviytyminen merialueilla näyttää heikentyneen, ja lohia nousee jokiin heikommin.

Syitä heikkoon nousuun ei tiedetä. Kuolleisuuden kasvuun merialueella on reagoitu tiukoin kalastusrajoituksin eri alueilla, myös Itämerellä. Tilannetta seurataan ja lohikesän 2024 jälkeen tehdään kokonaisarvio vuodelle 2025.