Lohen palauttamista Iijokeen jatketaan: Kulku-uralla ja virrankehittimellä helpotetaan kalojen nousua jokeen

Kalat nousevat Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan.

Raasakan voimalaitoksen alakanavan ja Uiskarin kalatien välillä joen pohjaan syvennetään kulku-ura. Poistamalla kalan kulkua haittaavaa karikkoa parannetaan lohen, taimenen, siian ja nahkiaisen nousua kalatielle ja vanhaan uomaan.

Kalatieseurannassa on selvinnyt, että kalat eivät pääse kalatielle, kun voimalaitoksessa on vähän virtausta ja merivesi on alhaalla. Kulku-uran tavoitteena on edistää kalojen nousua kaikissa oloissa. Kaivutyöt aloitetaan heti olosuhteiden salliessa.

Nousukalojen houkuttimeksi samalle jokiosuudelle on suunniteltu ja rakennettu virrankehitin, jota testataan, kun kulku-ura on toteutettu. Virrankehittimellä pyritään lisäämään veden virtausta kalatien alapuolella. Tarkoitus on toteuttaa 2-3 kehitintä, joiden avulla saadaan aikaan tekovirtaus, joka moninkertaistaa virtaaman ja lisää kalojen nousuhalukkuutta kalatietä vanhaan uomaan.

Vanha konsti uudestaan käytössä

Vastaavanlaisia virrankehittimiä on ollut aikoinaan käytössä tukin uitossa muun muassa Iijoella. Vanha konsti otetaan nyt siis uuteen käyttöön! Ponttoonilautasta, ropelista ja sähkömoottorista tehty pinnalle ankkuroitu virrankehitin on ollut koekäytössä.

Sen ovat ideoineet rakentaneet iiläiset kalastajat. Paikallisten talkoohengen ja panostuksen ansiosta virrankehittimien kustannukset jäävät alhaisiksi.

Myös kutualueita kunnostetaan ja venereittiä parannetaan

Tänä kesänä vanhassa uomassa on tarkoitus myös kunnostaa lohen ja taimenen kutualueita. Pohjapatojen yläosiin tehtävä sorastus pohjautuu viime syksynä tehtyyn kutupaikkakartoitukseen.

Raasakan vanhan uoman alueen virkistyskäyttöä pyritään lisäämään parantamalla Pakasensuvannon venereittiä. Pohjaamalla reittiä veneily Raasakkasaaren laavulla onnistuu jopa moottoriveneellä paremmin myös Pakasenniemen puolelta.

Syyskesällä raivataan rantarisukoita asukkailta kerätyn palautteen pohjalta. Raivaustyöhön aktivoidaan Ylirannan kylätoimikuntaa.

Iijoen vanhan uoman hanke on Iin kunnan, PVO Vesivoiman ja Pohjois- ja Etelä-Iin kalastuskuntien hankekokonaisuus 2017–2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Vuonna 2018 vanhasta uomasta löydettiin ensimmäiset siellä syntyneet poikaset.